#41 ISRAËL EN DE VOLKEN

Israël is een klein land, kleiner dan Nederland. En geen grote bevolking, nog minder dan de helft van Nederland. Toch staat Israël in het brandpunt van de belangstelling van de volken.

Volken en naties hebben een mening over Israël. Voor veel naties en volken is dat een uitgesproken negatieve mening. Hoe komt dat? Gedraagt Israël zich bijzonder slecht? Zeker niet. De kritische houding heeft een achtergrond.

Het heeft te maken met strijd in geestelijke zin. Strijd tussen het geestelijke koninkrijk van het licht en het geestelijke rijk van de duisternis. Een strijd, die er al is sinds oude tijden. Een strijd, die al was toen aartsvader Abraham eerst een zoon kreeg die Ismaël heette en toen een zoon kreeg, die Isaac heette. Daar scheidden al de wegen van hen, die zich later moslims gingen noemen en hen, die later joden en christenen werden genoemd.

In de Bijbel kunnen we lezen dat God de schepper van hemel en aarde het volk Israël had uitgekozen om een eersteling onder de volken te zijn. Gods eerstgeboren zoon. Het volk Israël zou het eerste volk zijn dat onder leiding en samen met God zou leven.

Via het volk Israël zou God aan de hele wereld laten zien hoe hoe onder leiding van God en de zorgzaamheid van God het leven van een volk er uit zou zien. Het was de bedoeling dat de andere volken daar jaloers op zouden worden, zodat de andere volken ook de wens zouden krijgen om ook een natie en een volk te zijn, die onder Gods leiding en hoede zouden leven.

Dat plan van God is voor een deel mislukt. Het volk Israël wilde lang niet altijd in de geschiedenis onder de leiding van God leven. Ze kozen eigen wegen. En die eigen wegen leidden tot slechte tijden voor het volk. En zo kwam er van de bedoeling om andere volken tot jaloersheid te wekken weinig terecht.

In onze tijd is er opnieuw een natie en een volk Israël. Ze dwingen bij veel mensen respect af hoe ze samen leven en hoe ze met de mensen omgaan, die hen vijandig gezind zijn.

Sinds die bijzondere Pinksterdag bijna tweeduizend jaar geleden is er een nieuw plan in werking getreden. De Geest van God komt in de mensen van alle volken. Van het volk Israël en van alle andere volken. En als binnen een volk de groep met de Geest vervulde mensen betekenis in een natie heeft gekregen, dan gaan ze steeds meer een volk worden onder leiding van God.

Op dit moment heeft een enkele natie uitgesproken om onder de leiding van God te willen staan. En veel andere naties houden de principes aan van het koninkrijk van God zoals vrijheid, eerlijk recht, barmhartigheid, solidariteit, ieder is van belang, ieder mag er zijn en duurzaamheid/rentmeesterschap.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.