#41 ISRAËL EN DE VOLKEN

Dit is in onze tijd ook een spannend thema. Tegenwoordig is Israël een klein land met een op wereldschaal heel beperkt grootte bevolking.

Toch is Israël dikwijls wereldnieuws. Hoe komt dat?

In de Bijbel kunnen we lezen dat God de schepper het volk Israël had uitgekozen om als een eersteling voor alle volken te zijn. God zou via Israël de hele wereld willen laten zien wie Hij is en wat Hij met ons voor heeft.

Dat is voor een deel mislukt. Vandaar dat ze zo klein zijn. Het is ook voor een deel gelukt. Ze zijn er nog steeds en er wordt op hen gelet. En soms ook van hen geleerd.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.