#34 Geestelijke wezens

Er zijn diverse godsdiensten in onze wereld, met nog allerlei varianten. Wetenschappers hebben die godsdiensten beschreven en hun kenmerken gesorteerd en gerubriceerd. Ze hebben beschreven hoe de mensen hier op aarde de geestelijke wereld zien en ervaren.

Die zienswijzen lijken nogal verschillend, maar als er echt een geestelijke wereld achter zit, dan moet daar toch één totaal plaatje van zijn te maken.

We hebben dit soort problemen vaker. Zoals nu in de discussie over het klimaat. Je kunt heel verschillende visies hebben over hoe het klimaat zich verder gaat ontwikkelen. Er zal echter maar één werkelijkheid zijn.

Het opvallende is dat uit al die zienswijze en ervaringen van de godsdiensten een werkelijkheid, hoe-zit-het-nu-echt, is te construeren.

Er is in bijna alle godsdiensten sprake van een hele diversiteit aan geestelijke wezens. We noemen ze bijvoorbeeld goden, engelen en demonen.

En in die godsdiensten is er sprake van twee belangrijke kenmerken. Er is een hiërarchie: je hebt grote en belangrijke, minder belangrijke, tot kleine. En er is sprake van dat ze goed en kwaad zijn en doen.

Voor zover ik weet is dit het beeld bij de godsdiensten, ook bij de zogenaamde natuurgodsdiensten. Dan heb je godsdiensten, die alleen maar een bepaalde filosofie pretenderen te zijn. Dat alleen maar een filosofie is wellicht de bedoeling geweest, maar door meditatie en dergelijke geestelijke oefeningen is ook hier de invloed van de geestelijke wereld te merken.

Enkele godsdiensten zien een allerhoogste macht. Die worden door de godsdienst wetenschappers monotheïstisch godsdiensten genoemd. Voor de joden en de christenen is dat God de Vader, de God van Israël en voor de moslims is dat Allah. Die laatste is een alleenheerser. De God van Israël heerst niet alleen. Er is de zoon van God, de geest van God en andere belangrijke machten in de hemel en onder de mensen zijn er de kinderen van God.

Ik heb de indruk dat veel godsdienstwetenschappers er van uitgaan dat de godsdiensten alleen een menselijke aangelegenheid is. Atheïsten denken dat ook. Er is geen geestelijke werkelijkheid. Dit kun je inderdaad denken zolang je nog niets hebt gemerkt van die wereld. Zodra je met iets uit die wereld hebt kennis gemaakt, kun je dat moeilijk meer volhouden.

<<op pagina’s hieronder komt wat de Bijbel zegt over geestelijke wezens zoals cherubs, serafs, engelen, goden en demonen>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.