#67 Tekenen, zegelen en wonderen

Tekenen, zegelen en wonderen zijn alle drie zaken, die niet van deze gewone wereld zijn. Je kunt ze geestelijke, bovennatuurlijke of spirituele verschijnselen noemen.

De Bijbel noemt iets tekenen als God uit zijn wereld iets in deze wereld laat zien. Een bijzonder natuurverschijnsel, een onverklaarbare redding. Het kan ook zijn dat een bijzondere teken van God via een mens zichtbaar wordt: een uitzonderlijke prestatie, een woord dat tot genezing of bevrijding leidt. Voor wie er oog voor heeft zijn er veel tekenen te zien.

Mensen kunnen een spiritueel waarmerk van God ontvangen, je kunt het ook een zegel noemen. Daarmee ben je herkenbaar voor de geestelijke wereld en ook andere mensen kunnen het zien. Er zijn trouwens ook spirituele labels op iemand van de duisternis. Hier gebruikt de Bijbel woorden, die inkerven of brandmerken kunnen betekenen.

Duidt een teken er op dat het van God komt, als er een wonder gebeurt dan raakt het de mensen. In de krant lees je dat regelmatig: wat een wonder dat een persoon ongedeerd uit een ongeluk tevoorschijn komt.

Je kunt in het platte vlak proberen te leven. Alles wat er aan speciale dingen gebeuren kun je afdoen met “daar hebben we geen verklaring voor” of met “daar hebben we nog geen antwoord” op. Je kunt ook oog proberen te krijgen op de geestelijke dimensie van ons leven. Van harte aanbevolen omdat het je leven vollediger maakt

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.