Gods aanbod -2-

Zo’n 2000 jaar geleden heeft God een nieuw aanbod gedaan. In eerste instantie was dat aanbod bedoeld voor het volk Israël, maar de andere volken, gezinnen of individuen mogen hier ook aan meedoen.

Dat nieuwe aanbod heet het nieuwe verbond. In het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, wordt dat nieuwe verbond beschreven.

Ik heb de onderwerpen van het nieuwe verbond in vijf blokken verdeeld.

Blokje 1 gaat over de ingrijpende start en de consequenties voor de oude manier van leven van het volk Israël. De doorbraak.
60. De beschrijving en de betekenis van de dood van Jezus en zijn opstanding uit de dood.
61. De beschrijving en de betekenis van dat bijzondere Pinksterfeest in hetzelfde jaar.
62. Wat er t.o.v. de oude manier van leven blijft en wat verandert.

Blokje 2 gaat over de stappen die een mens kan zetten om deel te nemen aan dat nieuwe verbond en wat daar de directe gevolgen van zijn. De weg.
63. De doop in water.
64. De doop in de Geest.
65. De maaltijd van de Heer.
66. De vrucht van de Geest van God.

Blokje 3 gaat over welke bijzondere geestelijke dingen er kunnen gebeuren. Werkingen, wonderen, tekenen, autoriteit en kracht Gods.
67. Werkingen, wonderen en tekenen.
68. Hoe ontvang je geestelijke autoriteit.
69. Hoe ontvang je geestelijke kracht.

Blokje 4 gaat over hoe mensen een bijzonder rol in dat nieuwe verbond kunnen krijgen. Dat kun je bedieningen noemen.
70. Soorten dienstwerk in de kerk (bedieningen)
71. Leiding geven onder leiding van Jezus.

Blok 5 gaat over de diverse mogelijkheden, die mensen kunnen krijgen als ze leven in het nieuwe verbond. En die ze soms ook nodig hebben bij hun bediening.
72. De gaven van de Geest in het algemeen.
73. Profeteren.
74. Gave van onderscheid
75. Wijsheid
76. Kennis.
77. Tongen.
78. Genezing.
79. Dromen en extase.

Het Nieuwe Verbond gaat over twee zaken. De eerste is dat God je genade zal geven als je vertrouwt of gelooft in God. En verder dat als je je openstelt voor God, dat de Geest van God jou op een bijzondere manier gaat helpen.

De meeste kerken en christelijke gemeenten kunnen het eerste ten volle meebeleven. Maar het tweede deel is voor de christelijke wereld een lastige stap. Er is dan toch onvoldoende vertrouwen in God dat Hij dat gaat geven. Of onvoldoende vertrouwen dat mensen daar goed mee om zullen gaan. Of misschien is het de verleiding om te heersen en niet te dienen.

De zaken van de Geest van God wordt wel de gereedschapskist van de Heilige Geest genoemd. Het spreekt voor zich, dat, als je allerlei gereedschap niet gebruikt, dat je dan ook geen mooi bouwwerk kan bouwen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.