Gods aanbod -2-

Zo’n 2000 jaar geleden heeft God een nieuw aanbod gedaan. Daar kun je als volk op ingaan, maar ook als individu. In eerste instantie was dat aanbod bedoeld voor het volk Israël, maar de andere volken mogen ook hier aan meedoen.

Dat nieuwe aanbod heet het nieuwe verbond, het is bij ons in het Nieuwe Testament als onderdeel van de Bijbel opgenomen.

Het hier om twee onderwerpen over bijzondere momenten in de geschiedenis.
60. De dood en de opstanding uit de dood van Jezus.
61. Dat bijzondere Pinksterfeest.

Vervolgens over onderwerpen, die in deze nieuwe tijd anders zijn geworden:
62. De doop in water.
63. De doop in de Geest.
64. De gaven van de Geest.

Vervolgens meer in detail over specifieke gaven van de Geest:
65. Werkingen, wonderen en tekenen.
66. Profeteren.
67. Onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.
68. Bijzondere vormen van wijsheid
69. Dat je dingen weet, die je niet zou kunnen weten (kennis).
70. Je kunnen uiten in klanktaal.
71. Genezing en opwekken van doden.

Vervolgens nog allerlei aanvullende onderwerpen:
72. Soorten dienstwerk in de kerk (bedieningen)
73. De vrucht van de Geest van God.
74. Dromen en extase.
75. Hoe ontvang je geestelijke autoriteit.
76. Hoe ontvang je geestelijke kracht.
77. Leiding geven onder leiding van Jezus.
78. De maaltijd van de Heer.
79. Het blijven gebruiken van adviezen van het Oude Verbond in deze nieuwe tijd.

Ook dit nieuwe aanbod van God wordt lang niet door alle kerken en christelijke gemeenten in de volle breedte aanvaard.

Er is vooral moeite met die onderwerpen, die met de leiding van de Geest van God hebben te maken. Het gaat dan om de onderwerpen 63 tot en met 77. De meesten kerken nemen alleen de onderwerpen 60 , 61 en 62 en 78 serieus. Andere christelijke gemeenten hebben wel oog voor deze onderwerpen, maar zijn beducht om het praktisch te maken.

De grote oorzaak lijkt mij gebrek aan vertrouwen in God. We hebben veel meer vertrouwen in onszelf dan in God. Als je God kent, dan weet je dat het wantrouwen heel onterecht is.

De zaken van de Geest van God wordt wel de gereedschapskist van de Heilige Geest genoemd. Het spreekt voor zich, dat, als je allerlei gereedschap niet gebruikt, dat je dan ook geen mooi bouwwerk kan bouwen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.