#94 Buitenbeentjes

De pastorale zorg, die te maken heeft met de gewone ontwikkeling van ons als mensen. We moeten in ons leven allemaal dingen ontdekken en leren. Rond het eerste jaar van ons leven leren we lopen en rond het zesde jaar lezen. We moeten ook leren om met onze emoties om te gaan. En zo zijn er nog wel duizend andere dingen. Bij sommige onderdelen kan het lastig zijn om te leren. Hoe kunnen we dan helpen?

Het valt me op dat er allerlei ontwikkelingsvragen als aandoening worden geformuleerd. Soms zelfs als psychiatrische aandoening terwijl het dikwijls gewoon over het ontwerp van de mens gaat en hoe verschillend we allemaal kunnen zijn.

Ze komen hier te staan in alfabetische volgorde.

<<hier komt nog beschrijving van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid (high sensitive), high sensation seeker. Ook: zwakbegaafdheid, laag gevoelig.>>

Dyslectie

Er is voor een mens een enorm spectrum om te leren. Lichamelijke en verstandelijke zaken. Zaken op emotioneel terrein en geestelijke dingen.

Één ervan is leren lezen, correct taal schrijven en rekenen. Er zijn mensen, die op stukje van het leerspectrum niet snel leren. Voor dit stukje niet snel kunnen leren is een begrip gekoppeld namelijk ‘dyslectie’.

Er zijn testen waar een norm aan is gekoppeld en als een leerling niet aan die norm voldoet noemt men dat de leerling dyslectisch is. Zo’n leerling, mits door een goedgekeurde instantie getest, kan dan gratis hulp krijgen. Zo is het in Nederland op dit moment geregeld.

De hulp bestaat er voornamelijk uit dat er extra wordt geoefend. En dat met aanvullende oefeningen, die van dezelfde soort zijn als de gebruikelijke oefeningen.

Er zijn ook alternatieve oplossingen op de markt zoals speciale brillen waardoor je beter zou kunnen lezen. Of ze helpen? Het lijkt me in het algemeen niet. Het probleem zit namelijk niet in de ogen maar in het brein.

Het is denk ik belangrijk om over dit punt normaal te doen. De één heeft nu eenmaal aanleg voor dit en de ander voor dat. Alleen is het voor kinderen lastig omdat ze gelijk op de basisschool een moeilijke start hebben. Extra mentale steun voor het kind is dan belangrijk.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.