#25 Contact met God

Dit is de eerste stap van een onderwerp wat je leven een totale verandering ten goede kan geven. De eerste stap is contact met God. De tweede stap is dat je zo leeft met God, dat God in je leeft. Dat is te lezen bij onderwerp #29.

Het contact met God kan in diverse maten. Van enigszins tot heel frequent.

Contacht met God zou je kunnen vergelijken met contact met een ander mens. Zoals dat bij menselijke relaties gaat, die we hebben. Zoals contact met je partner, contact met een goede vriend, contact met iemand uit je gezin. Je praat met elkaar, je doet dingen met elkaar, je geniet van elkaar en je hebt het soms moeilijk met elkaar.

Als zo kunt het contact met God daar op lijken. Het kan ook een heel intense relatie geworden zijn. Zoals dat soms bij mensen is, die al een heel leven in een klooster hebben afgelegd.

Belangrijk bij deze manier van leven is dan, dat je kunt spreken tot God én dat je kunt luisteren naar God. Als zowel spreken als luisteren aan de orde is, dan ben je in gesprek zogezegd.

Sommigen spreken wel tot God maar luisteren niet of kunnen niet luisteren. Misschien denk je er niet aan dat je kunt luisteren. Misschien lukt het je niet om iets van God te horen. Dat is wel jammer. Eenzijdige communicatie is niet prettig.

Als je meer wilt, ga dan de les op deze site lezen, die hoort bij dit onderwerp hoort.

Tweezijdige communicatie met God helpt om het leven als waardevol te ervaren. Je hebt dan contact met degene, die jou heeft bedacht en gewild. Je hebt dan contact met Hem, die er altijd voor je wil zijn. Je hebt dan contact met Hem, die altijd bij je zal zijn, bij je leven hier op aarde en bij je leven in de toekomst. Zelfs al is je lichaam gestorven.

Maar leven met God kan nog (veel) meer zijn, zie onderwerp 29

Er is nog een heel mysterieuze stap, die je kunt overkomen. Als je dat tenminste wilt en ernaar verlangt. En dat is dat God je leven bepaalt.

Hoe leg ik dat uit? Je bent volkomen jezelf, maar je volgt God. God die je leidt en beschermt. Zoals een pas uit het ei gekomen eendje de moeder eend volgt.

Hoe werkt dat? God brengt je op ideeën over wat te doen. Zo raak je voorbereid op wat gaat komen. God breng je in aanraking met mensen of situaties. God inspireert je daarbij ook. God zorgt ook dat je rustmomenten heb en kan genieten van het leven.

Wellicht heb je dit allemaal nog niet ervaren, maar het is anderen en ook mezelf wel overkomen. Dat kan voor jou toch ook?

Het gevolg van zo leven met God is. dat je allerlei moeilijke menselijke dingen kwijt raakt. Bijvoorbeeld je behoefte aan status, te streven om meer te zijn, raak je kwijt, want God geeft je voldoening.

Je kritische oordelende blik op de mensen om je heen raak je kwijt. Immers God houdt ook van hen ook met hun fouten en gebreken.

Je zorgen voor de toekomst worden klein. Want God zal er altijd zijn. Hij zal herstellen en genezen. Hij zal voorzien in materieële nood. Hij zal voorzien in mensen om je heen.

Het aparte is dat door op deze manier te leven er een innerlijke ‘drive’ ontstaat om met plezier de dingen te doen, die op je afkomen. En niet alleen die ‘drive’, maar zo leven geeft blijdschap, vreugde en vrede.

Het betekent voor alle duidelijkheid niet dat je als mens geen fouten meer maakt of domme en onverstandige dingen doet. We blijven mensen. Als die onverstandige dingen zwaar op je drukte, dan raak je dat kwijt. En je kunt jezelf veel beter relativeren.

Het spreekt voor zich dat je geen ingewikkelde plannen meer hoeft te maken. Natuurlijk wel als je iets concreets moet doen zoals een huis of een schip bouwen, want dan is er een vaste doelstelling. Maar als je bijvoorbeeld de mensen in je buurt met elkaar wilt verbinden, dan kun je het beste werken met waartoe God jou op dat moment voor inspireert.

Er is ook een boek waar deze manier van leven in wordt beschreven. Het heet : “Leven na de Genadeklap” en geschreven door Arie de Rover. De genade is dat je het allemaal niet zelf meer hoeft te doen. Geweldig!

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.