#69 Autoriteit

Als de ene persoon iets zegt, dan gebeurt het ook. Bij ander mensen, die iets zeggen gebeurt niets. De eerste heeft autoriteit, gezag zou je ook kunnen zeggen. De tweede heeft dat niet.

Hoe kom je aan autoriteit? In het gewone leven als iemand met autoriteit je aanstelt voor een bepaalde functie of taak en daarbij ook de autoriteit overdraagt. Hoe meer precies vastgesteld, zoals bijvoorbeeld bij een politieagent, des te beter het gezag werkt.

Soms is de autoriteit ook veronderstelt. Zoals het feit dat vader en moeder autoriteit hebben over hun kinderen. Kinderen hebben is een mooie kans voor mannen en vrouwen om gezag of autoriteit te leren uitoefenen.

In de zichtbare en onzichtbare wereld heeft God de schepper van hemel en aarde de hoogste autoriteit. Hij sprak en het gebeurde: zo ontstond de kosmos ook ons zonnestelsel, onze aarde en alles wat daar op groeit en beweegt.

God de schepper houdt van autoriteit overdragen. Eerst Adam, daarna vele anderen. Bekende namen zijn Mozes, Samuël, David en voor de nieuwe tijd Jezus. Jezus kreeg bijvoorbeeld de autoriteit om zieken te genezen, demonen uit te werpen, zonden te vergeven en met gezag te spreken.

Ook wij mensen in onze tijd kunnen autoriteit ontvangen. Je kunt het merken als iemand geneest of als iemand vrij komt van een geestelijke macht of als er met gezag van de Allerhoogste onderwijs wordt gegeven.

Mooi als je in de zichtbare wereld autoriteit hebt gekregen, nog mooier is het als je autoriteit hebt gekregen om bijzonder geestelijke dingen te doen, die in de zichtbare wereld heil uitwerken.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.