#69 Autoriteit

Als de ene persoon iets zegt, dan gebeurt het ook. Terwijl als een ander iets zegt dan gebeurt het zeker niet. De eerste heeft autoriteit, gezag zou je ook kunnen zeggen. De tweede heeft dat niet.

Hoe kom je aan autoriteit? In het gewone leven als iemand met autoriteit je aanstelt voor een bepaalde functie of taak en daarbij ook de autoriteit overdraagt. Hoe meer precies vastgesteld, zoals bij een politieagent, des te beter het gezag werkt.

Soms is de autoriteit ook veronderstelt. Zoals het feit dat vader en moeder autoriteit hebben over hun kinderen. Kinderen hebben is dan ook een mooie gelegenheid voor mannen en vrouwen om gezag of autoriteit te leren uitoefenen.

In de geestelijke wereld heeft God de schepper van hemel en aarde de hoogste autoriteit. Hij sprak en het gebeurde. De kosmos, ons zonnestelsel, de aarde en alles wat daar op groeide en bewoog.

God de schepper houdt van autoriteit overdragen. Eerst Adam, daarna vele anderen. Bekende namen zijn Mozes, Samuël, David en voor de nieuwe tijd Jezus. Jezus kreeg bijvoorbeeld de autoriteit om zieken te genezen, om demonen uit te werpen en om zonden te vergeven.

Om wij mensen in onze tijd kunnen autoriteit ontvangen. Je kunt het merken inderdaad iemand geneest of iemand vrij komt van een geestelijke macht.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.