Studie Voorstellen

Als we ons iets nieuws en moois voorstellen kan dat onszelf en anderen in beweging zetten naar een positief doel.

Als je jezelf een ramp voorstelt, die mogelijk zal gebeuren, maakt dat je gaat vluchten of bevriezen. Je kunt jezelf ook een positief doel voorstellen. Topsporters gebruiken dit als techniek om overwinningen te behalen.

Deze studie gaat over wat de Bijbel aangeeft om jezelf voor te stellen.

Studievragen

Wat zegt de Bijbel over wat je jezelf het best je dit terrein van het leven, handvatten?

Oude Testament

Dit zijn de gegevens van twee Hebreeuwse woorden, die de betekenis kunnen hebben van voorstellen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1יֵצֶר
yēṣer
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H3336Voorstellen
Komt 10 keer voor in 9 verzen.
KJV: imagination (5x), frame (1x), mind (1x), thing framed (1x), work (1x).
2מַחֲשָׁבָה maḥăšāḇâZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H4284Gedachte, voorstelling
Komt 56 keer voor in 52 verzen
KJV: thought (28x), device (12x), purpose (6x), work (3x), imaginations (3x), cunning (1x), devised (1x), invented (1x), means (1x).

Voorstelling (jetzer)

Hier de negen teksten waar het woord jetzer in voorkomt.

Dit is een tekst uit de aanleiding tot de zondvloed.
Genesis 6:5. En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. [HSV]
Opmerking: de KJV vertaalt hier met ‘imagination’.

Na de zondvloed bouwt Noach een altaar voor de HEER en offert daar op en toen gebeurde dit.
Genesis 8:21. En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.
Opmerking: de KJV vertaalt hier ook met ‘imagination’.

Dit zegt God over het lied dat Mozes had gemaakt, het staat in het vervolg van de tekst in dit hoofdstuk.

Deuteronomium 31:21-22. En het zal gebeuren, wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het volk getroffen hebben, dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuige zal antwoorden; want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht verdwijnen. Want Ik ken zijn overleggingen die het heden maakt, voordat Ik het breng in het land dat Ik hun onder ede beloofd heb. Mozes schreef op die dag dit lied en hij leerde het de Israëlieten.
Opmerking: ook hier vertaalt de KJV met ‘imagination’.

Dit zegt koning David tegen zijn zoon de toekomstige koning Salomo.
1 Kronieken 28:9. En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en wees Hem met hart en ziel toegewijd. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je Hem zoekt, zul je Hem vinden; als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.
Opmerking: hier staat zowel het eerste als het tweede woord uit de tabel. De KJV vertaalt met ’the imaginations of the thoughts’

Dit is het gebed van koning David.
1 Kronieken 29:18. HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, houd zulke gedachten en verlangens voor altijd levend bij uw volk, laat hun hart op U gericht zijn. 

Opmerking 1: het is niet duidelijk waarom de NBV de ene keer vertaalt met verlangens en gedachten en de volgende keer andersom gedachten en verlangens. In ieder geval is de keus niet af te leiden uit de grondtekst.

Opmerking 2: de aantekeningen bij de HSV verklaart ‘voor de vorming van de gedachten’. ‘le-ye-ser mah-se-bowt le-bab’, wat de interliniar bible vertaalt met ‘in the intent of the thoughts of the heart’.

Bij deze laatste vier teksten wordt het woord ‘jetser’ drie keer vertaald met ‘maaksel’.

Psalm 103:14. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.

Jesaja 26:3. Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. [NBG]

Jesaja 29:16. Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker: ‘Hij brengt er weinig van terecht’?

Habakuk 2:18. Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt?

Gedachten (macḥasjaba)

<<nog in te vullen>>

Nieuwe Testament

<<nog in te vullen>>

Andere bronnen

Naast de Bijbel zijn er ook boeken waaruit je kennis kan vergaren. Ik ken de volgende boeken over het onderwerp voorstellen.

Boeken over voorstellenSchrijver:Opmerkingen:
1De kracht van verbeeldingAndrew
Wommack
Ontdek hoe
jij van God
kunt ontvangen
2Innerlijke genezing voor jezelf en anderen.Rita Bennettbladzijde 69 tot en met 71

Overwegingen

Lessen

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.