Studie Autoriteit

Je kunt een zalving krijgen waardoor je een autoriteit bent op een bepaald terrein en ook gezag hebt. In deze studie gaat het vooral om geestelijk gezag en autoriteit.

<<deze studie hieronder is nog heel incompleet>>

Erkennen van gezag

Het erkennen van gezag is essentieel om zelf gezag te krijgen. In het Nieuwe Testament worden de volgende woorden daar voor gehanteerd.

In de relatie van man en vrouw in een huwelijk komt erkennen van gezag aan de orde. Dat is niet zo vreemd omdat het een algemeen punt is in het Koninkrijk van God.

Deze tekst kom je in de oudere vertalingen en de HSV tegen. Met die vertaling en het gebruik van deze tekst is in ons land iets goed fout gegaan. Vandaar even de aandacht daar voor.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ὑποτάσσω hypotassōWerkwoordG5293
SB4632.
Gezag erkennen.
Komt 49 keer voor in 32 verzen voor.
KJV: put under (6x), be subject unto (6x), be subject to (5x), submit (one’s) self unto (5x), submit (one’s) self to (3x), be in subjection unto (2x), put in subjection under (1x), miscellaneous (12x).
2ὑποταγή hypotagēZelfstandig
naamwoord
G5292Gezag erkenning
Komt vier maal voor.
KJV: subjection (4x).

Het Griekse woord hupotasso bestaat uit twee delen, ‘hupo’ wat je met ‘onder’ en ’tasso’ wat je met ‘ordenen’ kunt vertalen. Zeg maar je ‘ordenen onder’.

In vertalingen is dikwijls gekozen voor woorden als onderwerping en onderdanig zijn. Maar dat lijken mij teveel woorden, die een slavenhouding aanduiden. Je ordenen onder lijkt mij precies wat de bedoeling is. De teksten waarin de woorden voorkomen zullen aangeven of deze woorden op zijn plaats zouden zijn.

Bijvoorbeeld als iemand tot voorzitter van de vergadering is benoemd, dan is het goed om je te voegen onder zijn voorzitterschap. Dat wil niet zeggen dat je alles moet overnemen, maar dat als hij zegt dit is de conclusie dan is dat OK. Hij of zij besluit dan en draagt voor dat besluit dan ook de verantwoordelijkheid.

Er zitten nog twee kanten aan. Die van vrijwilligheid en van dwang. Een voorzitter heeft weinig mogelijkheden als een lid van de vergadering vervelend doet. Hij is afhankelijk van de discipline van de deelnemer aan de vergadering. Maar een generaal kan een onwillige ondergeschikte dwingen om de gewenste stappen te nemen.

Jezelf ordenen onder

Hieronder alle teksten waar het werkwoord ‘ordenen onder’ voorkomt.

Jezus erkende het gezag van zijn ouders. Lukas 2:51.

De boze geesten erkenden het gezag van de discipelen en ook van Jezus. Lucas 10:17 en 20.

Rom 8:7, 20
Rom 10:3
Rom 13:1, 5
1Co 14:32, 34
1Co 15:27-28
1Co 16:16
Eph 1:22
Eph 5:21-22, 24
Phl 3:21
Col 3:18
Tit 2:5, 9
Tit 3:1
Heb 2:5, 8
Heb 12:9
Jas 4:7
1Pe 2:13, 18
1Pe 3:1, 5, 22
1Pe 5:5

De Statenvertaling en de HSV vertalen 17 keer met ‘onderdanig’ en de NBG 11 keer juist als het gaat om de houding van de vrouw naar de man. Het woord ‘onderdanig’ heeft niet meer de klank van je vrijwillig ordenen onder een ander. ‘Je onderwerpen aan’ heeft in Nederland ook een negatieve klank. Jammer dat de HSV vertaling toch voor deze woorden heeft gekozen.

Erkenning van gezag

2Co 9:13
Gal 2:5
1Ti 2:11
1Ti 3:4

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.