#6 De Geest van GoD

De Geest van God, die ook wel de Heilige Geest wordt genoemd bestaat naast God de Vader en Jezus, de Zoon van God.

Die Geest van God heeft een enorme invloed op ons leven. Hij is de bron van het leven volgens de Bijbel. Zonder de Geest van God in ons zouden we zo dood zijn als een pier. Hij is de levenskracht.

Naast de basisbron, zonder de Geest is er geen leven mogelijk, kan de Geest van God ook in jou en mij een kleinere of grotere invloed hebben. Hij kan ons talentrijk maken. Enorm inspireren. Dingen laten weten, die we niet kunnen weten. En dat we dingen kunnen doen, de een mens, zonder die Geest niet zou kunnen.

Dat extra van de Geest is op die bijzondere Pinksterdag bijna tweeduizend jaar geleden beschikbaar gekomen. En daar kan je aan meedoen. Bij allerlei onderwerpen op deze site wordt dat uitgelegd.

Dit onderwerp gaat er over dat die Geest van God en van Jezus komt. In hun rollen als Vader, als grote leider, als geestelijke macht, als verzoener, als redder en als helper. God en Jezus geven die Geest, die ons in staat stelt om die mooie dingen van God te kunnen ontvangen.

Als je meer weet over wie de Geest van God is, begrijp je ook beter waar die zegeningen vandaan komen en welke zegeningen je kunt ontvangen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.