#16 Vrij Zijn

Misschien voel je helemaal niet vrij. Je hebt allerlei verplichtingen. Je bent allerlei afspraken aangegaan, die je moet nakomen.

Misschien voel je je wel gevangen in jezelf. Je voelt je eenzaam. Je zit niet lekker in je vel. Of misschien heb je ontdekt dat je vast zit aan een verslaving. En dat daarvan loskomen tot nu toe niet lukt

Geen paniek. Er is een weg uit die gebondenheid. Daar gaat het bij dit onderwerp over.

Het is wel zo dat het vrij voelen en vrij zijn wel een heel proces kan zijn. Je zit aan zoveel dingen vast dat het een hele klus is. Maar goed zoek hulp en maak je los van alle dingen waar aan je vast zit? Ga op weg naar je vrijheid.

Moet je dan ook je werk of je relaties opzeggen? Nee, natuurlijk niet. Het is mogelijk om je vrij te voelen in je werk. Dat gaat natuurlijk niet bij elke baas en bij ieder werk lukken. Dan is een verandering van werkkring noodzakelijk. Ook je relaties of je relaties kunnen een verandering ondergaan.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.