#79 De Adviezen van God

Adviezen van God? Waar kun je die dan vinden en hoe kun je weten dat ze echt van God zijn?

Allereerst je kunt persoonlijke adviezen van God krijgen, maar er zijn ook adviezen, die voor ons allemaal zijn. Van die voor ons allemaal zijn, kun je honderden daar van in de Bijbel lezen.

Dat die adviezen van God zijn, die in de Bijbel staan, is een zaak van geloof, ik geef het toe. Een zaak van geloof maar, als je ze toepast, dan zul je merken dat ze positief uitwerken. Je kunt er proefondervindelijk achter komen dat ze juist zijn.

Bij sommige adviezen, zoals die over de opvoeding van kinderen moet je wel geduld hebben voor het bewijs. Als ze groot geworden zijn weet je of het goede of slechte adviezen zijn geweest.

Bij dit onderwerp gaat het over de adviezen van God, die in de Bijbel staan. Hoe je ook adviezen van God kunt krijgen via een andere weg staat bijvoorbeeld bij het onderwerp profeteren.

Die adviezen van God staan in de Bijbel in de vorm van verhalen en geschiedenissen waar je lessen uit kunt halen en ze staan in de vorm van regelgeving. In de Bijbel heten die rond regelgeving de wet en de geboden.

Veel adviezen van God zijn algemeen geaccepteerd. Zo zijn de wet en regelgeving in Nederland grotendeels op de adviezen uit de Bijbel gebaseerd. En dat geldt in Nederland ook voor de fatsoensnormen in het sociaal verkeer.

Het grappige is dat we in Nederland niet beseffen dat regelgeving en fatsoensnormen voornamelijk uit de Bijbel komen. We denken dat ze universeel zijn. Wat dat maar zo. In veel landen zijn de regels en de normen geheel anders. Daar kan het recht van de sterkste gelden, dat het om sterke leiders gaat, dat het individu niet belangrijk is, dat je moet pakken wat je pakken kunt, dat je gaat voor je voordeel en niet voor eerlijkheid en trouw.

Trouwens er zijn ook groepen in Nederland, die er andere waarden op na houden dan algemeen is geaccepteerd.

We kunnen op dit onderwerp nog groot voordeel kunnen behalen, namelijk door nog meer adviezen van God serieus te nemen. Dat zou moeten beginnen bij de kerken, waarna het hopelijk doorstroomt naar de maatschappij. Wat zou er veel ten goede veranderen als dat gebeurt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.