Les over het Einde

Hoe zal het verder gaan met deze wereld? Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar, want dat heeft betrekking op ons eigen leven en op het leven van onze kinderen.

Je kunt natuurlijk afgaan op berichten van de media, maar die helpen slechts beperkt. ‘Het milieu vervuilt’, berichtten de media. Maar toen gingen we daar iets aan doen. ‘Honger in de wereld’ , maar dat is vooral een financieel probleem. ‘Energie gaat op termijn opraken’ maar toen zagen we nieuwe energie bronnen. Water is een probleem, maar toen gingen we zoet uit zout water maken. De aarde warmt op. Is dat erg, dat weten we nog niet. Grondstoffen raken op, maar nu gaan we naar een circulaire economie. Lossen onze oplossingen alles op? Zeker niet. Dus waar gaat het naar toe?

Schetsen de profetische boeken van de Bijbel wellicht iets over onze toekomst? Zeker, maar wel lastig is dat de toekomst in de Bijbel de toekomst was van 2000 jaar of langer geleden. Is dat nu ook nog toekomst of is dat al gebeurd? Het vraagstuk voor mensen, die vanuit de Bijbel iets over de toekomst willen zeggen.

Eindtijdsprekers

Er zijn mensen, die het allemaal vast en zeker weten. Sommigen houden er ook toespraken over. Je kunt ze de eindtijdsprekers noemen. Uit de enorme hoeveelheid informatie destilleren ze een theorie en gebruiken daar ook teksten voor uit de Bijbel.

Dit is in het kort hun verhaal. We leven in de eindtijd en dat is het eind van de tijd. We weten dat omdat Israël nu weer een land en een volk is geworden. Er gebeuren nu al rampen, maar binnenkort zullen er nog grotere rampen uitbreken. Men noemt dat de grote verdrukking. Er komt een grote goddeloze wereldwijde macht en die zal de christenen gaan vervolgen. Het wordt steeds erger totdat de christenen worden opgenomen in de hemel. Jezus komt terug , hij gaat de wereld regeren en dan volgt een periode van duizend jaar vrede.

Tijdens die duizend jaar zal de duivel zijn gebonden, maar hij zal daarna worden losgelaten. Er zal dan een grote strijd zijn waarbij definitief zal worden afgerekend met de duivel en zijn trawanten. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Dit is een samenvatting want men raakt ook allerlei andere dingen aan. Het beest, de profeet, niet meer kunnen kopen, Armageddon, Gog en Magog, Babylon,

Ik heb de indruk dat hun doel is om te waarschuwen voor naderend onheil. En dat lukt ook want mensen worden er wel bezorgd van. Maar mensen hebben dan ook een richting nodig voor wat ze dan moeten doen. En dat kom ik bij hen dan niet tegen. Op deze manier heeft hun werk weinig nut.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.