Studie Goed en Kwaad

<<deze tekst wordt nog aangevuld>>

Goed en kwaad is één van de grote thema’s in de Bijbel. Het is aan ons om het goede te doen en het kwaad te bestrijden.

Zowel in het Oude Testament als in het nieuwe Testament komt het kwade voor. In ruime mate. In de verhalen maar ook als woord zelf.

Het is ondoenlijk om alle teksten die over het kwade gaan te belichten. Daarvoor komt het woord teveel voor. Deze studie laat tegelijkertijd de teksten uit het Oude en Nieuwe Testament zien.

De teksten zijn uit de NBV vertaling tenzij anders vermeld.

Goed en kwaad in de Bijbel.

Goed en kwaad komt meer dan duizend keer voor in de Bijbel. Hier staan de gegevens.

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1רַע  ra`Bijvoeglijk
naamwoord
en ook
zelfstandig naamwoord.
H7451Het kwaad.
Komt 663 keer voor in 623 verzen.
KJV: evil (442x), wickedness (59x), wicked (25x), mischief (21x), hurt (20x), bad (13x), trouble (10x), sore (9x), affliction (6x), ill (5x), adversity (4x), ill favoured (3x), harm (3x), naught (3x), noisome (2x), grievous (2x), sad (2x), miscellaneous (34x).
2רָעַע  ra`a`WerkwoordH7489Het kwaad zijn of kwaad doen.
Komt 83 keer in 80 verzen voor.
KJV: evil (20x), evildoer (10x), hurt (7x), wickedly (5x), worse (5x), afflict (5x), wicked (4x), break (3x), doer (3x), ill (3x), harm (3x), displease (2x), miscellaneous (13x).
3טוֹב towbBijvoeglijk
naamwoord
en ook
zelfstandig naamwoord.
H2896Goed.
Komt 559 keer voor in 517 verzen.
KJV: good (361x), better (72x), well (20x), goodness (16x), goodly (9x), best (8x), merry (7x), fair (7x), prosperity (6x), precious (4x), fine (3x), wealth (3x), beautiful (2x), fairer (2x), favour (2x), glad (2x), miscellaneous (35x).
4κακός  kakosBijvoeglijk
naamwoord
G2556Kwade.
Komt 51 keer voor in 46 verzen.
KJV: evil (40x), evil things (3x), harm (2x), that which is evil (with G3458) (2x), wicked (1x), ill (1x), bad (1x), noisome (1x).
5καλός  kalosBijvoeglijk
naamwoord
G2570Goed.
Komt 102 keer voor in 91 verzen.
KJV: good (83x), better (7x), honest (5x), meet (2x), goodly (2x), miscellaneous (3x).

De combinatie goed en kwaad, Strong H2896 en H7451, komt 82 keer in het Hebreeuwse deel voor. In het Griekse deel van de Bijbel komt de combinatie goed en kwaad, Strong G2556 en G2570 vier keer voor.

Boom van kennis van goed en kwaad

Allereerst komen we in het boek Genesis in de hoofdstukken 2 en 3 de boom van de kennis van goed en kwaad tegen. Daar mag de mens niet van ‘eten’. Anders gezegd de mens bepaalt niet wat goed en kwaad is, maar dat bepaalt God.

Genesis 2:9. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Genesis 2:17. …. maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
Genesis 3:5. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden  zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
Genesis 3:22. Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.

Noem het kwade niet goed

Door de profeet Jesaja wordt een vloek uitgesproken over mensen, die het kwade goed noemen en het licht duister. Dus niet goedpraten, geen mooie zalvende woorden voor de lieve vrede.

Jesaja 5:20. Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet.

Een belangrijke waarschuwing!!!!

Mijdt het kwaad.

Er staat vier keer in het boek Job dat Job het kwaad mijdt. Goed voorbeeld doet goed volgen. Waarom meed Job het kwaad? Uit ontzag voor God.

Job 1:1. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad.

Job 1:8. De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.’

Job 2:3. De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’

Job 28:28. En hij sprak tot de mens: ‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden – dat is inzicht.’

Hoe gaat God met het kwaad om?

Het gevolg van het kwaad is groot.
Deuteronomium 1:34-35. Toen de HEER u hoorde klagen, ontstak hij in woede. Hij zwoer: ‘Niemand van deze verdorven generatie zal het goede land zien dat ik jullie voorouders onder ede heb beloofd.

Het boek van de Psalmen.
Psalmen 5:5. U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom.
Psalmen 7:12. God is een rechtvaardige rechter, hij bestraft het kwaad, elke dag.

Uit het boek van de Spreuken
In het boek Spreuken over goed een kwaad veel wijsheid te vinden. Dit zijn alle teksten uit het Spreuken boek waar het woord kwaad en goed in één zin staat

Spreuken 11:27. Wie het goede zoekt, zal waardering vinden, wie het kwade zoekt, wordt door het kwaad getroffen.

Spreuken 13:21. Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wacht een beloning.

Spreuken 14:19. Slechte mensen moeten buigen voor goede, goddelozen kloppen op de poorten van rechtvaardigen.
Spreuken 14:22. Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goeddoen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Spreuken 15:3. De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog.
Spreuken 15:15. Alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd. [HSV]

Spreuken 17:13. Als je telkens goed met kwaad vergeldt, verdwijnt het kwaad nooit uit je huis.
Spreuken 17:20. Wie onbetrouwbaar is, vindt geen geluk, wie een valse tong heeft, stort zichzelf in het verderf.

Spreuken 28:10. Wie oprechte mensen op het slechte pad brengt, komt in zijn eigen val terecht; de oprechten vinden geluk.

Spreuken 31:10-12. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven.

Van God kan ook het kwaad komen.

En deze teksten zeggen duidelijk dat het kwaad bij Hem vandaan komt en door Hem wordt gestuurd <<gekregen van Ilse Pardoen Kwint>>

Genesis 3:14, 11:7, 9; 41:27.

Exodus 4:21. Toen zei de HEER tegen ​Mozes: ‘Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de ​farao​ alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan.

1 Samuel 16:14. De ​geest van de HEER​ had ​Saul​ verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, die hem kwelde.

Numeri 22:22. Bileam, maar dat is juist om het volk Israël te beschermen. Deuteronomium 28:20, dat zijn de vloeken als je je niet houdt aan de wet. En verder nog: Psalm 64:7, 81:12, 94:23, Prediker 7:14,  Jeremia 46:15-16 en Ezechiël 3:7-9, 5:16, 14:9 <nog niet bekeken>

Zo moet u het kwaad in de kiem smoren

Tenslotte aandacht van de Bijbel om het kwaad in de kiem te smoren. Negen teksten in het boek Deuteronomium geven een zonde aan, die bestraft moet worden, waarbij dan de toevoeging staat: “Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren” .

1) Deuteronomium 13: 6. En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen. [gaat over een profeet, die een wonder doet en daarmee zegt dat je onbekende goden moet dienen]

2) Deuteronomium 17:7. De getuigen moeten, samen met de rest van het volk, de dader stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moeten zij de eerste steen werpen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. [iemand uit het volk die anderen goden gaat dienen]

3) Deuteronomium 17:12. Degene die de euvele moed heeft om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de HEER, uw God, dienstdoet in de wind te slaan, moet ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren. [iemand die de rechtspraak niet serieus neemt]

4) Deuteronomium 19:19. .. dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. [als je onder valse voorwendselen een ander ten val wil brengen]

5) Deuteronomium 21:21. De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Het hele volk van Israël moet erdoor worden afgeschrikt. [een onhandelbare zoon]

6) Deuteronomium 22:21. .. moet zij naar haar ouderlijk huis worden teruggebracht en daar voor de deur door de andere inwoners van de stad worden gestenigd tot de dood erop volgt. Want zij heeft onder het volk van Israël een schanddaad begaan door met iemand te slapen terwijl ze nog bij haar vader thuis woonde. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. [leugen en bedrog over maagdelijkheid]

7) Deuteronomium 22:22. Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden, zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen heeft. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren. [ontrouw in het huwelijk]

8) Deuteronomium 22:24. .. dan moet u hen allebei mee de stad uit nemen en hen stenigen tot de dood erop volgt. Want het meisje heeft nagelaten om hulp te roepen, en de man heeft zich vergrepen aan de bruid van een ander. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. [de toekomst van twee mensen en eventueel hun nageslacht roven]

9) Deuteronomium 24:7. Als wordt ontdekt dat iemand een van zijn volksgenoten, een Israëliet, heeft ontvoerd en hem als slaaf behandelt of verkoopt, moet die mensendief ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. [mensenhandel]]

Een gevolg van het kwaad is doof en blindheid.

Een van de gevolgen als je het kwade doet is een apart soort blind- en doofheid. Het is geestelijk blind en doof. Je kunt dingen niet meer zien en niet meer horen, tot je nemen. Er is dan een wonder nodig of bekering en volharding om weer te gaan zien.

Jezus vertelt daarvan en de evangelist Matteüs verhaalt daar van.
Matteüs 13:10-17. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.” Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. (Parallelle teksten staan in Markus 4:12 en Lukas 8:10).

Andere bronnen

Een boek, die het thema goed en kwaad van de Bijbel belicht heb ik niet gevonden. Ik ken wel een boek waarin een deel van het boek over een deel van dit thema gaat.

In tegenstelling daarmee is dit in romans dikwijls het grote thema. Niet alleen detectives, maar ook in liefdesgeschiedenissen. Een onrecht is dikwijls de plot van een roman.

Dit geldt ook voor films series of toneelstukken. Daarmee is goed een kwaad een thema wat iedereen bijna dagelijks bezig houdt.

Samenvatting

Als het een onderwerp is dat iedereen bijna dagelijks bezig houdt is het ook goed om er veel van te weten.

Het belangrijkste is dat wij mensen niet beslissen wat goed en kwaad is maar dat de Schepper van hemel en aarde dat doe. Als jij mens wel gaat beslissen wat goed en kwaad is, is dat de weg naar de dood.

Werkvorm

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.