#45 De Feesten

Feesten horen bij uitstek bij God en zijn volk. Denk maar aan het eerste wonder van Jezus, water werd in wijn veranderd op een bruiloftsfeest.

In de Bijbel lezen we dat God naast de feesten, die er waren, eigen feesten instelt voor God en de mensen. Een heel bekende is de wekelijkse rustdag. Daar hebben we in Nederland zelfs een vrij weekend van gemaakt.

Een vrijwel onbekende is het feest van de nieuwe maan. Dat had de bedoeling om de mensen er aan te herinneren dat je iedere maand een nieuwe start mag maken. Bij ons komt dat nog een beetje terug bij de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar.

En dan is er nog een serie van zeven feesten door God ingesteld. Het zijn heel verschillende feesten. De eerste twee feesten zijn om bijzondere momenten uit de geschiedenis te gedenken. Zoals wij 4 en 5 mei vieren om de bevrijding van ons land te gedenken.

Er zijn ook feesten om vooruit te kijken, om hoop te houden of te krijgen voor de toekomst. Ook als voorbereiding op die toekomst. En er is ook nog een feest om je te helpen een goed leven te leiden.

Eer gebeurt van alles bij die feesten. Mensen komen samen. Men leest bepaalde geschiedenissen en andere teksten uit de Bijbel. Er is onderwijs voor de kinderen. Er zijn speciale maaltijden, eten en drinken. Men leert weggeven. Er zijn ook vasten. Soms laat men de bazuin klinken als een soort alarmsignaal. Men gaat slapen in tenten. En tenslotte is er een feest met zingen en dansen.

De feesten zijn een soort leerboek voor het leven. God heeft geen saaie boeken voor ons bedacht, zoals wij die moeten lezen om iets te leren. Als je de feesten viert en je weet van de achtergronden, dan ken je de belangrijkste elementen voor een goed leven. Is dat niet geniaal?

Oh ja, er is nog een prachtige “feature” verbonden aan de feesten. Ik denk dat ze in de hemel, deze feesten ook vieren. Daarom heeft het wel invloed als jij ook meedoet. Al doe je dat nog maar met schroom en al is het onbeholpen.

De zeven feesten van God zijn gepland in de kalender van de Bijbel. Dat is een andere kalender, dan wij hanteren. Als je wilt weten wanneer deze feesten vallen, kun je in Google bijvoorbeeld intikken “wanneer valt Pesach” en dan krijgt je direct antwoord. In Israël zijn ze de kalender van de Bijbel weer gaan hanteren. Zo kun je daar op de juiste dag het feest vieren. Het is zeer aan te bevelen om dat eens te doen. En, oh ja, let op bij de kalender een nieuwe dag begint als de zon ondergaat.

Hieronder een kort overzicht van de feesten. Er zijn een drietal feesten in het voorjaar en een viertal feesten in het najaar.

Hier eerst de voorjaarsfeesten.

1. Pesach, wat wij Pasen noemen, gaat om de bevrijding uit de slavernij. Het bestaat vooral uit een maaltijd waarbij o.a. lamsvlees wordt gegeten. Door de komst van Jezus tweeduizend jaar geleden heeft dit feest extra diepte gekregen. Jezus stierf in de namiddag voor het Pesachfeest. Hij was het lam dat werd geslacht.

Door Jezus kunnen we nu vrij worden. Jij hebt misschien ook nodig om vrij te worden.

2. Het Matse feest. In plaats van normaal brood eet men tien dagen lang alleen Matses als brood. Men start ermee op Pesach en houdt dat tien dagen vol. In Matses zit geen gist. Het is om je er op te attenderen zonder gist je leven te leiden.

Zonder gist te leven is mooi, maar nog een heel proces om dat voor elkaar te krijgen. Deze site wil je daarbij helpen. Je kunt natuurlijk wel alvast een keer met Pasen en de dagen erna matses eten. Ze zijn gewoon in de supermarkt verkrijgbaar.

3. Het eerstelingenfeest. Het feest dat na 49 dagen wordt afgesloten met het Pinksterfeest. Het eerstelingen feest begint op de eerste dag na Pesach, zeg maar op eerste Paasdag. De joden gingen vanaf deze dag iedere dag een hoeveelheid graan offeren. De hoeveelheid was, wat je in een dag opat. Bij het offeren bewoog men het offer omhoog. Dat verwijst naar Jezus. Jezus ging op deze eerste dag, bij de opstanding ook omhoog.

Toen de mensen van wat ze van God kregen iets aan God teruggaven, ging God hen nog meer geven. Uiteindelijk op die bijzondere Pinksterdag schonk God ons de Heilige Geest.

De Heilige Geest kan iedereen ontvangen. Heb je hulp nodig, zoek hulp, dat kan o.a. bij Healing Rooms.

En dan zijn er vier feesten in het najaar.

4. Het feest van Rosh Hashana, wat betekent ‘eerste van het jaar’. Dit is in Israël de nieuwjaarsdag. Een nieuw jaar, maar eens zal op die dag een geheel nieuwe periode worden ingeluid. In Nederland viert slechts een klein groepje dit feest.

5. Het feest van Yom Kippur, wat betekent ‘dag verzoenen’. De naam is bekend geworden door de oorlog, die de Arabische volken op die dag tegen Israël begonnen. Dit is een dag voor schuld belijden en vasten en verzoening met God. Wordt ook in Nederland niet gevierd. Er komt een grote verzoening in de toekomst.

6. Het Sukkoth feest, wat ‘tenten’ betekent. Men leeft een week lang in tenten zoals Nederlanders zomers op de camping. Zo zullen we eens, gezellig, gemoedelijk en gemakkelijk, leven met elkaar en met God.

7. Het feest Shemini Atzeret, ‘achtste samenkomst’, dat ook wel Simchat Torah, ‘vreugde wet’ wordt genoemd. Het is de dag na Sukkoth. Een feest om blij te zijn. Het kwaad en de ellende op aarde zullen op die dag het onderspit delven. Nu is er alleen leven met onze goede God en met iedereen, die Hem liefheeft.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.