OVer de LEssen en Studies

Deze lessen en studies willen mensen helpen om een goed te leven te gaan leiden.

Het is de wil van God dat het goed gaat met de mensen. Zo staat het in ieder geval in de Bijbel.

Ik heb de indruk dat het de wil van God is om juist in onze tijd te laten zien dat Hij het goede voor heeft met de mensen. Dat zal hij laten zien door mensen, die Hem willen volgen. Mensen die bidden en werken.

Dus dé prioriteit voor kerken en evangelische gemeenten: diaconale actie, onderwijs, zoals op deze site, genezing, bevrijding, inspiratie, wijsheid, onderscheid wat goed en kwaad is, financiële middelen, huisvesting en wat verder ook maar nodig is.

Belangrijk is dat de verschillende geloofsgemeenschappen elkaar in liefde aanvaarden. En dat we vol ontferming bewogen zijn met hen, die nog niet tot een geloofsgemeenschap behoren.

Iedere les en studie op deze site wil een bijdrage leveren aan noodzakelijke kennis en inzicht. Wat hopelijk betrokkenheid zal opleveren.

De lessen en studies wil ik schrijven in voor iedereen begrijpelijke taal. Als ik teksten van de Bijbel citeer doe ik dat standaard uit de NBV vertaling. De Bijbel in gewone taal heb ik als te oppervlakkig voor mijn doel ingeschat.

De lessen geven noodzakelijke kennis voor iedereen. De studies zijn voor hen die les willen geven, in meer geïnteresseerd zijn of die willen toetsen of de lessen wel kloppen.

Wat ik nastreef is om een compleet beeld te geven. Qua onderwerpen. En ook met een grotere diepgang dan dikwijls gebruikelijk. Zoals gezegd ik wil in principe van alle onderwerpen alle teksten van de Bijbel daarover bekeken hebben.

En tenslotte: ik ben nog wel een paar jaar bezig. Na tien jaar heb ik wel honderd onderwerpen in ontwerp, maar er zijn pas zes lessen en studies gereed.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.