OVer de Opzet van de Site

Deze site wil mensen helpen om een goed te leven te gaan leiden.

Van de 110 onderwerpen is de eerste pagina bedoeld om iedereen te helpen. Daarom is geprobeerd dit te schrijven in een taal en met een boodschap, die iedereen kan begrijpen. Bijvoorbeeld: het is mogelijk een nieuw mens te worden.

De eerste pagina van de sub-pagina’s geven inhoudelijk aan wat je kunt doen om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld: Hoe word je een nieuw mens.

De pagina’s na de eerste van de sub-pagina bevatten studies van wat er in de Bijbel staat. Daarbij is naar de oorspronkelijke tekst gekeken: het Hebreeuws en het Grieks. Bijvoorbeeld: een studie over de twaalf uitdrukkingen, die de Bijbel hanteert om de nieuwe mens te duiden.

Er is naar de oorspronkelijke tekst gekeken. En dat omdat de verschillende vertalingen van de Bijbel teveel ‘kinderen van de tijd’ zijn en onderling nogal veel verschillen.

De teneur van de inhoud

Het is de wil van God dat het goed gaat met de mensen. Zo staat het in ieder geval in de Bijbel. Ik heb de indruk dat het de wil van God is om juist in onze tijd te laten zien dat Hij het goede voor heeft met de mensen. Dat zal hij laten zien door mensen, die Hem willen volgen. Mensen die bidden en werken.

Dus dť prioriteit voor kerken en evangelische gemeenten: diaconale actie, onderwijs, zoals op deze site, genezing, bevrijding, inspiratie, wijsheid, onderscheid wat goed en kwaad is, financiŽle middelen, huisvesting en wat verder ook maar nodig is.

Wat we in de toekomst moeten doen

Deze site gaat qua inhoud breder en dieper en dan gebruikelijk is. Breder omdat het alle belangrijke onderwerpen uit de Bijbel in bespreking probeert te geven. Dieper vanwege de bestudering van de oorspronkelijke tekst en vanwege de poging om alle teksten van een onderwerp te bestuderen.

Hopelijk levert deze aanpak een bijdrage dat mensen van allerlei soorten geloofsgemeenschappen elkaar gaan vinden. We gaan namelijk terug naar ons fundament. De interpretaties en de eigen invullingen, die zorgen meestal voor onenigheid.

Trouwens uit de inhoud zal duidelijk worden dat elkaar in liefde aanvaarden belangrijk is. En dat we vol ontferming bewogen zijn met hen, die nog niet tot een geloofsgemeenschap behoren.

Een haalbaar doel

Ieder onderwerp wil een bijdrage leveren aan noodzakelijke kennis en inzicht. De algemene pagina en de eerste onder de subpagina’s zijn voor iedereen in de kerk. Voor jezelf en om elkaar te helpen.

De diverse studies bij een onderwerp zijn voor hen die onderwijs willen geven over deze onderwerpen. En voor hen, die in meer geÔnteresseerd zijn of die willen toetsen of de lessen wel kloppen.

Helaas is de site nog niet gereed. Ik ben in juni 2019 begonnen om al het materiaal wat ik heb gemaakt te completeren en te toetsen en op te nemen op deze WordPress site. Ik zal daar naar verwachting nog enkele jaren over doen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.