Mee Doen?

Zou mooi zijn als je onder dezelfde uitgangspunten mee gaat doen. Van harte welkom.

De uitgangspunten zijn:
1. De uitgangshouding is dat je wilt luisteren naar de tekst en naar inspiratie van de Geest ongeacht je mening of de overtuiging van de traditie waarin je bent groot gebracht.
2. Over een onderwerp heb je alle teksten waarin het Hebreeuwse of Griekse woord voorkomt verzameld.
3. Je hebt de lijnen die je ziet nagedacht, gemediteerd en gebeden.
4. Je hebt de teksten voor zover dat kon getoetst in de praktijk.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.