#11 Willen Veranderen

Als er allerlei nare dingen in je leven zijn dan is het een goed idee om je naar de God van Israël te keren. Als je dat nog niet gedaan hebt tenminste.

Hoe kun je je keren naar de God van Israël. Hoe doe je dat? Door een andere houding. Door geïnteresseerd te zijn in wat die God over het leven in het algemeen en jouw leven zegt. Een goed begin is in de Bijbel te gaan lezen. Je kunt ook samenkomsten van kerken of evangelisch gemeenten bezoeken. En als je vragen hebt, kun die stellen aan de andere mensen, die daar samenkomen.

Het is nog mooier als je de stem van God kunt verstaan. Je kan God gewoon een vraag stellen en dan luisteren naar een innerlijke stem.

Een volgende stap is nog wat ingrijpender, namelijk stappen zetten om anders te gaan denken. Je zult steeds dingen komen waarvan het je opvalt dat je nog niet denkt zoals de Bijbel of God jou dat duidelijk maakt.

Als je een nieuw mens wil worden, dan is het belangrijk dat iedere keer als het je duidelijk wordt dat het denken van God anders is dan jouw denken, dat je dat dan gaat veranderen. Dat begint met het op de manier van God willen denken. En als je dat wil, dan zal dat langzamerhand ook gaan lukken. Dat is veranderen om een nieuw mens te worden.

Dat zal allerlei kanten van je leven omvatten. Dat je positief naar jezelf gaat kijken. Dat je positief naar anderen gaat kijken. Dat je anderen gaat helpen. Dat je steeds meer positief over God denkt.

Je mag er zijn. Het is goed om voor jezelf op te komen. Maar bij tijd en wijle cijfer je jezelf weg voor anderen. Je zult merken, daar wordt je een blij mens van.

Voor de één zullen dit veel grotere veranderingen zijn dan voor een ander. Hoe er rekening mee dat het een proces is dat de nodige tijd zal duren. Uiteindelijk is dit iets wat levenslang is. Je hele leven blijf je leren. En iedere keer dat je hebt geleerd zal je vreugde, je blijdschap en je vrede toenemen.

In Nederland zijn er allerlei boeken, cursussen en praatgroepen, die je willen helpen om te veranderen.

Het mooi van het christelijk geloof is dat je door God geholpen wordt. Op twee manieren. God helpt je om te weten welke weg je moet gaan. En als tweede helpt God je bij je innerlijke verandering. Wat je niet denkt te kunnen, dat

Als wij bezig zijn om te veranderen, dan gaat de Geest van God ons helpen. In de Bijbel staat: al waren je zonden, zonden staan voor alle lichamelijke, psychische en wat voor nood dan ook. Al waren je zonden donkerrood dan gaat God ze samen met jou maken zo wit als sneeuw.

Dit lied zingt er van https://www.youtube.com/watch?v=5hOe56OSB9w

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.