#79 De Adviezen van God

Dat is natuurlijk de vraag. Zouden er in dat oude boek de Bijbel nog adviezen staan waar we heden ten dage nog iets aan hebben.

Is wel zo denk ik. Veel adviezen uit de Bijbel zijn gemeengoed geworden. De wet en regelgeving in Nederland is voor een groot deel op die adviezen gebaseerd. En die adviezen, die we nog niet doen zijn ook heel goed om eens tegen het licht te houden.

In ieder geval kun je Christenen altijd wijzen op die adviezen. Voor hen is het zeker gemeengoed om ze serieus te nemen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.