Gods aanbod -2-

Zo’n 2000 jaar geleden heeft God een nieuw aanbod gedaan. Daar kun je als volk op ingaan, maar ook als individu. In eerste instantie was dat aanbod bedoeld voor het volk IsraŽl, maar de andere volken mogen ook hier aan meedoen.

Dat nieuwe aanbod heet het nieuwe verbond, het is bij ons in het Nieuwe Testament deel van de Bijbel opgenomen.

Het hier om twee onderwerpen over bijzondere momenten in de geschiedenis.
60. De dood en de opstanding uit de dood van Jezus.
61. Dat bijzondere Pinksterfeest.

Vervolgens over onderwerpen, die in deze nieuwe tijd anders zijn geworden:
62. De doop in water.
63. De dop in de Geest.
64. Werkingen, wonderen en tekenen.
65. De gaven van de Geest.

Vervolgens meer in detail over specifieke gaven van de Geest:
66. Profeteren.
67. Onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.
68. Bijzondere vormen van wijsheid
69. Dat je dingen weet, die je niet zou kunnen weten (kennis).
70. Je kunnen uiten in klanktaal.
71. Genezing en opwekken van doden.

Vervolgens nog allerlei aanvullende onderwerpen:
72. Soorten dienstwerk in de kerk (bedieningen)
73. De vrucht van de Geest van God.
74. Dromen en extase.
75. Hoe ontvang je geestelijke autoriteit.
76. Hoe ontvang je geestelijke kracht.
77. Leiding geven onder leiding van Jezus.
78. De maaltijd van de Heer.
79. Het blijven gebruiken van adviezen van het Oude Verbond in deze nieuwe tijd.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.