#35 De Mens

De mens ontstaat bij de schepping op de zesde dag. Op dezelfde dag als waarop de dieren ontstaan.

Voor de ontwikkeling van de mens hanteert de Bijbel vier verschillende werkwoorden: creëren, maken, bouwen en formeren. Een indrukwekkend proces. Een heel werk geweest.

De mens lijkt op God. Hier worden twee woorden voor gebruikt. De ene betekent dat de mens een soort afbeelding is van God. Het andere woord betekent meer ‘zijn als’ of ‘worden als’.

De bedoeling is dat de mens over de hele aarde heerschappij voert en onder haar gezag brengt. En hoewel dat er niet met zoveel woorden bij staat kun je ervan op aan dat het resultaat mooi moet zijn, met respect voor de natuur.

En om dat onder cultuur brengen voor elkaar te krijgen krijgt de mens ook de opdracht ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde … ‘. Dat is vanuit onze tijd terugkijkend goed gelukt en trouwens dat onder cultuur brengen ook.

God helpt ons, God zegent ons en God zorgde en zorgt voor ons door voor ons allerlei mogelijkheden te maken voor voedsel.

God schiep de mens. Als concept of als ontwerp. Daarna kwam pas het onderscheid tot de man en de vrouw en het mannelijke en het vrouwelijke. Een meer complete man is degene, die naast zijn mannelijke kant ook zijn vrouwelijke kant heeft ontwikkeld. En een meer complete vrouw, die ook naast haar vrouwelijke kant haar mannelijke kant heeft ontwikkeld.

Het geeft voor mensen voldoening als ze aan die cultuuropdracht meewerken. Ook al is het maar een klein onderdeel van het grote geheel. Het helpt om te weten waarom je er bent.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.