#35 De Mens

Op de zesde “dag” van de schepping gaat het om het ontstaan van de dieren en de mensen. De Bijbel hanteert vier verschillende werkwoorden voor dat proces: creëren, maken, bouwen en formeren. Een indrukwekkend proces.

De mens lijkt op God. Hier worden twee woorden voor gebruikt. De ene betekent dat de mens een soort afbeelding is van God. Het andere woord betekent ‘lijken op, zijn als, worden als’.

De mens heeft de bedoeling om de over de hele aarde heerschappij te voeren en onder haar gezag te brengen. En hoewel dat er niet met zoveel woorden bij staat kun je ervan op aan dat het resultaat mooi moet zijn, met respect voor de natuur.

En om dat onder cultuur brengen voor elkaar te krijgen krijgt de mens ook de opdracht ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde … ‘. Dat is vanuit onze tijd terugkijkend goed gelukt en trouwens dat onder cultuur brengen ook.

God helpt ons, God zegent ons en God zorgde en zorgt voor ons door voor ons allerlei mogelijkheden te maken voor voedsel.

God schiep de mens. Als concept of als ontwerp. Daarna kwam pas het onderscheid in de man en de vrouw en in het mannelijke en het vrouwelijke. Een meer complete man is degene, die ook zijn vrouwelijke kant heeft ontwikkeld. En de complete vrouw, die ook haar mannelijke kant heeft ontwikkeld.

Het geeft voor mensen voldoening als ze aan die cultuuropdracht meewerken. Ook al is het maar een klein onderdeel van het grote geheel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.