Gods aanbod -1-

Zo’n 4000 jaar geleden heeft God het toenmalige volk Isral een aanbod gedaan. Daar is toen het volk op ingegaan. Wij als mensen van andere volken kunnen daar ook aan meedoen.

Bij het aanbod hoorde ook een hele berg uitleg. Uitleg over het LEVEN. Daar mogen wij van meegenieten. De lessen en de studies van deze pagina’s gaan daar over namelijk:

– over het ontstaan van de wereld en de toekomst
– over de kalender die God voor het volk Isral hanteerde
– over de hemel en het dodenrijk
– over engelen en demonen
– over de mens. Hoe zit hij/zij globaal in elkaar.
– over de verbonden die God met de mensen aanging en gaat
– over huwelijk
– over seksualiteit
– over kinderen
– over gezinnen en families
– over volk Isral en de andere volken
– over hoe te vormen en te onderwijzen
– over rustdagen en feesten
– over leven en dood
– over duisternis en kwaad
– over zonden en vloeken
– over de hemelse rechtbank
– over reinigen en heiligen
– over offeren en geven
– over geloften en over vasten

Maar we beginnen met een korte uitleg over de Hebreeuwse taal. Een taal, waardoor al dit goede nieuws tot de mensen is gekomen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.