LEs Hemel en Hel

Wat kunnen we aan lessen leren voor een beter leven als het gaat om de hemel en de hel?

Ten eerste is het goed om te beseffen dat je in zekere zin zelf kunt kiezen tussen een hemel of een hel op aarde in je leven. Bij een bepaalde keus hoort trouwens ook een stijl van leven. Kies je voor eerlijk en oprecht en om in relatie met God te leven dan is de kans dat je leven een hel wordt gering. Maar kies je steeds voor je eigen voordeel zonder met een ander rekening te houden, dan zal de hemel al snel ver weg zijn.

Natuurlijk zouden de omstandigheden of een persoon je in een hel kunnen duwen. Maar er zijn genoeg levens van mensen, waarbij dat toch niet is gebeurd.

Hemel en hel komen toch vooral aan de orde als je dood gaat, als je lichaam sterft? Dat is zo, maar die geestelijke plaatsen werpen hun schaduwen ook al op dit leven.

De lessen en studies op deze site willen je leren het leven te beleven als een hemel op aarde. En in ieder geval te voorkomen dat je leven een hel wordt. En we willen je ook helpen je voor te bereiden op het leven na dit leven.

Dit is, wat er te leren is voor iedereen. Daarnaast zijn er ook nog allerlei andere nare punten bij dit onderwerp waar je vanaf kunt komen en mooie punten waar je leven rijker van wordt.

Hoe kun je voorkomen dat je in de gehenna komt?
Jezus geeft aanwijzingen hoe je kunt voorkomen dat je, met zijn woordgebruik, in de gehenna terecht komt. De NBV gebruikt gewoon dit Griekse woord. In oudere vertalingen is dit Griekse woord van Hebreeuwse oorsprong vertaalt met het woord hel.

Hier een samenvatting van de woorden van Jezus. Als je slecht met je naasten omgaat, als je ze bijvoorbeeld uitscheldt, dan kom je in de gehenna. De gemakkelijke weg gaan, de zogenaamde brede weg leidt naar de gehenna. Anderen zware lasten opleggen, terwijl je ze zelf niet doet. Je beter voordoen dan je bent. Op eer van mensen uit zijn. Mensen de toegang tot het Koninkrijk versperren. Een leer aanhangen, die niet tot eer van God is en in liefde voor de naaste. Allemaal gedrag dat leidt naar de gehenna.

Jezus zegt dat je daarom beter beducht kan zijn voor hem, die onze ziel kan ‘doden’, de verleider tot verkeerde dingen. En Jezus zegt dat belangrijk is om rigoureus afstand te nemen van zaken, die slecht zijn.

Hoe kom je van de angst voor de hel af?
Als dit voor jezelf of voor anderen een angst is, dan is het goed om te weten wat de Bijbel over de hel zegt. En dat is nogal anders dan bepaalde overtuigingen. Lees de studie over hel en dodenrijk, die bij dit onderwerp hoort.

Hoe kun je omgaan met zorgen of een geliefde in de hel is of komt?
<<ik zoek nog naar een antwoord>>

Gaan we naar de hemel of naar het paradijs?
Na mijn bestudering van wat de Bijbel zegt over de hemel ontdekte ik dat ik dingen in de Bijbel miste. Ik heb nergens kunnen vinden dat wij mensen ‘naar de hemel gaan’. Jezus ging wel naar de hemel, die kennen we als de hemelvaart.

Het spraakgebruik voor mensen in de Bijbel is, dat we naar het paradijs gaan. Het paradijs verwijst naar de tuin van Eden, die er was op aarde in het begin van de mensheid. Die komt dus weer terug. En daar gaan we wonen blijkbaar.

Ga wonen in het huis van de Vader.
Jezus spreekt over het huis van de Vader. Hij belooft dat we daar mogen wonen. Het lijkt mij dat het nu ook al is. We zijn onderdeel van het huisgezin van God. We wonen met al die miljoenen broers en zussen in het geloof bij onze Vader in de hemel.

<<deze les moet nog verder worden aangevuld>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.