#92 Gezond in de wereld staan

Er komt in de wereld waarin we leven veel op ons af dat ons beïnvloedt. Vanuit allerlei richtingen, vanuit school of studie, vanuit je werk, vanuit je vrije tijdsbesteding, vanuit je kerk, vanuit de mensen om je heen en de media waar je gebruik van maakt of vanuit wat dan ook.

Hoe kun je zelf de goede keuzen maken uit de veelheid van dingen, die op je af komen? Ik probeer in dit stukje u hierbij te helpen.

In Nederland hebben we een waardenpatroon dat in een tiental eeuwen christelijke beschaving is gevormd. Ondanks dat een groot deel van de Nederlandse bevolking de kerk de rug heeft toegekeerd, ontwikkelt zich dat waardenpatroon nog steeds. Dat is zoals ik dat beoordeel.

Volgens mij ziet dat waardenpatroon er als volgt uit: respect voor elkaars leven, respect voor elkaars bezittingen, respect voor elkaars identiteit en positie, respect voor elkaar mening en respect voor de natuur. De waarde ‘eerlijk zijn’ staat hoog in het vaandel, daarom zijn we tegen fraude en corruptie. Misschien zegt u: “dat is toch logisch”. Maar dat zeg ik: “Fijn dat u dat logisch vindt”.

Er zijn wel een groot aantal valkuilen in onze samenleving. Ik noem er de paar, die ik zie, maar er zullen er nog wel meer zijn.

Er zijn heel wat mensen die vinden dat er geen geestelijke wereld is. Er is alleen wat we kunnen zien en meten. De wereld is toevallig ontstaan. Geloof daar niet in. Er is wel degelijk een geestelijke wereld. Hoe je met die wereld om moet gaan wordt uitentreuren op deze site uitgelegd.

In onze samenleving zijn we tegen pesten van mensen of het nu kinderen of volwassenen zijn. En of het nu mensen gaat met een andere huidskleur, vrouwen, een handicap, een andere geaardheid, een psychische storing of wat dan ook. Ook willen we geen groepen wegzetten. Ook niet Joodse mensen bijvoorbeeld. Geen antisemitisme.

Mijn aanbeveling is: pest niet, daar wordt jezelf slechter van. En zeker geen antisemitisme want die is gebaseerd op haat tegen de God van Israël. De God, die juist aan ons allen het leven schenkt.

Van de kerken kun je veel leren, maar er zijn ook opvattingen en overtuigingen in die kerken, die je je niet eigen moet maken. Zie hiervoor de onderliggende pagina, zie link.

Het is ook belangrijk om gezond met de media om te gaan. Het is natuurlijk prima om een krant te lezen, maar wel goed om te weten dat:
1. Kranten hebben voorkeur voor slecht nieuws. Anders verkoopt de krant niet.
2. Kranten waarschuwen voor mogelijke gevaren, die voor een groot deel niet zullen komen.
3. Kranten publiceren regelmatig meningen, die je niet als feiten tot je nemen.
4. Kranten zetten onderwerpen in een ‘frame’. Amerikanen zijn conservatief. Abortus is vooruitstrevend. De huidige paus is goed, de vorige was slecht.
5. Kranten hebben zelf ook een mening. De Telegraaf rechtse standpunten, de meeste andere kranten linkse standpunten. En de kerkelijke kranten hebben de mainstream kerkelijke meningen.

Dus: laat je niet op de kast jagen of angst aanpraten door berichten in de kranten. En vorm je eigen mening in plaats van de frames van de krant te volgen.

En word je somber van alle ellende in de kranten. Er is niemand bij gebaat dat je meelijdt met leed ver weg. Je kunt beter hulp bieden aan een lid van je gezin, de buren en andere mensen om je heen. Dat helpt echt. Zie verder deze link.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.