#92 Gezond in de maatschappij staan

Er komen in onze maatschappij allerlei dingen op je af, die je beïnvloeden. Op school, bij je studie, op je werk, bij je vrije tijdsbesteding. En ook de mensen om je heen en de media waar je gebruik van maakt.

Van narigheid uit de media kun je akelig van worden. Hoe kun je daar het best mee omgaan? Daar staat iets op deze pagina over.

Wat ons ook beïnvloed is de gezamenlijke manier van denken. Zijn we nuchter of juist niet. Zijn we vriendelijk voor elkaar en voor anderen. Of juist niet.

Hier spelen waarden een rol en de wijze waarop we daarmee omgaan. Waarden als respect voor elkaars leven, respect voor elkaars bezittingen, respect voor elkaars identiteit en positie en respect voor elkaar mening.

Deze waarden spelen intern in ons land en rol, maar gaan we ook zo met andere landen om. En nog een heel speciale, spreken we andere landen aan om ook die waarden over te nemen en te hanteren.

Hoe kun je zo in onze maatschappij staan, dat het niet ten koste gaat van je gezondheid. Bij dit onderwerp allerlei tips en adviezen over allerlei onderwerpen.

<<er moeten nog meer onderwerpen worden toegevoegd>>

Gezond krantenlezen

Het is natuurlijk prima om een krant te lezen, maar wel goed om te weten dat:
1. Kranten hebben voorkeur voor slecht nieuws. Anders verkoopt de krant niet.
2. Kranten waarschuwen voor mogelijke gevaren, die dan ook voor een groot deel niet komen.
3. Kranten publiceren regelmatig meningen, die je niet als feiten moet begrijpen.
4. Kranten zetten onderwerpen in een ‘frame’. Amerikanen zijn conservatief. Abortus is vooruitstrevend. De huidige paus is goed, de vorige was slecht.
5. Kranten hebben ook een mening. De Telegraaf meer ‘law and order’. De andere kranten D66 en Groen Links standpunten. De kerkelijke kranten kerkelijke meningen.

Dus: laat je niet op de kast jagen, angst aanpraten door berichten in de kranten. En vorm je eigen mening in plaats van de frames van de krant te volgen.

En wordt je naar van alle ellende in de kranten. Er is niemand bij gebaat dat je meelijdt met leed ver weg. Je kunt beter hulp bieden aan een lid van je gezin, de buren en andere mensen om je heen. Dat helpt echt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.