Les Gezond Denken

Gezond en ongezond denken kun je op allerlei terreinen van het leven doen. Over jezelf, over de mensen om je heen of over andere volken. Ook kun je gezond of ongezond denken over over allerlei onderdelen van het leven. Wat er in geloof mogelijk is bijvoorbeeld.

Om te lezen bij deze les

Numeri 13 en 14.

Na een kleine twee jaar komt het volk Israël aan bij het beloofde land. Voor de vorming van het volk heeft de Heere God deze tijd nodig gehad.

Ze sturen twaalf mensen er op uit om het land te verkennen. Na het verkennen is het de bedoeling dat het volk Israël het land in gaat nemen. Het volk Israël zal dan gaan wonen in het beloofde land.

Maar wat gebeurt er bij deze mensen, die het land verkennen? Tien van de twaalf zijn onder de indruk van de kracht van het land gekomen. En twee hebben met heel andere ogen gekeken. Ze zijn heel anders over het innemen van het land gaan denken.

Zoals de tien verkenners er tegen aankekenZoals Jozua en Kaleb er tegen aan keken
… de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten gezien. 
Numeri 13:28
We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’ 
Numeri 13:30
We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons.’ En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. ‘Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben,’ zeiden ze, ‘verslindt zijn inwoners, en alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang.  We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.’ Numeri 13:31-33.Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land, een land dat overvloeit van melk en honing. Als de HEER ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de HEER en wees niet bang voor de bevolking van het land: die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de HEER. Wees dus niet bang voor hen.’
Numeri 14:7-9.

Wat een enorm verschil in waarneming van de tien en de twee verkenners. En wat een enorm verschil ook in uitkomst.

Het belang van ons denken

Voor dit onderwerp gebruikt men dikwijls deze tekst.

Spreuken 23:7. For as he thinketh in his heart, so is he. [AV]
Letterlijk vertaalt: Zo je denkt, zo ben je.

Dit lijkt een tekst uit een Westers psychologie boek, maar de in de Bijbel staat wel deze waarheid, maar dan in een advies voor een praktisch situatie verborgen.

Spreuken 23:6-7. Eet niet het brood van hem die niemand iets gunt, en wees niet belust op zijn smakelijke gerechten. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen: Eet en drink, maar zijn hart is niet bij u.

De strijd om ons denken

kkkm

De reuzen

lklklklk

De remedie

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.