#2 DE Nieuwe GeMeente

Het is mogelijk om een nieuw mens te worden, dat  was het eerste onderwerp van deze het ga je goed serie. Een groep nieuwe mensen bij elkaar kan een ‘nieuwe gemeente’ vormen. Dat is de boodschap van dit onderwerp.

Uit wat de Bijbel over die nieuwe gemeente schrijft weten we, dat Jezus door de Heilige Geest aan de gemeente leiding aan geeft. En dat zorgt voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar, een nieuwe manier van samenkomen en een nieuwe manier om naar buiten te treden.

God ondersteunt, meestal onzichtbaar en verborgen voor die nieuwe gemeente. Er zijn ‘ineens’ mogelijkheden, die er eerst niet waren. Er zijn ‘ineens’ mensen, die iets kunnen wat bijzonder is. Er zullen ‘ineens’ resultaten zijn, die je niet voor mogelijk had gehouden.

Die nieuwe mensen in die nieuwe gemeenschappen spelen in op wat Jezus door de Heilige Geest aan het doen is. Als we ervaren dat de Heer een ´doener´ heeft aangesteld, geven we hem of haar de ruimte om te doen. Als we ervaren dat een ´profeet´ is aangesteld, geven we die ook ruimte in de gemeente om zijn boodschap te brengen. Als we ervaren dat iemand als ‘herder’ is aangesteld dan geven we ook hem of haar de mogelijkheid om mensen herderlijk, pastoraal te begeleiden. En zo hoop ik natuurlijk ook ruimte te krijgen voor deze het-ga-je-goed bediening. 🙂

Zie je nog niets bijzonders in jouw kerk of gemeente?  Dat kan, dan zal jouw kerk of gemeente nog niet zo’n nieuwe gemeenschap zijn. Interessant is of er al nieuwe mensen zijn, want dan moet er toch iets te voorschijn gaan komen.

Spreek je deze boodschap je aan? Ga dan verder met de boodschap van het volgende onderwerp of verdiep je verder in dit onderwerp door de les en de studie op de sub-pagina’s te lezen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.