#1 De Nieuwe mens

Een douche na een zware inspanning kan iemand de uitspraak ontlokken: “Hè, ik ben een ander mens geworden”. Een ander mens worden is wat ons als mensen wordt aangeboden. Zo’n verandering als na een douche maar dan veel ingrijpender.

De verandering is vooral een verandering van ons innerlijk, dat radicaal anders kan worden. Door die verandering krijgen we ook een andere uitstraling. Dus ook uiterlijk is de verandering te zien.

Ik heb van dichtbij heel wat mensen een nieuw mens zien worden. Voor de één is het een verschil als tussen dag en nacht. Voor de ander is het een kleiner verschil maar wel een wezenlijke stap.

Zo zag ik een onzeker mens, die zelfbewust werd. Iemand, die zwaar traumatisch was, is nu in staat om anderen te helpen met trauma’s. Een rusteloos mens werd een mens van vrede. Een angstig mens werd een mens vol vertrouwen.

Het kunnen worden van een nieuw mens is een bijzonder mooi perspectief. Dat is de reden dat ik deze site heb gemaakt. Zodat meer mensen dit mooie perspectief kunnen bereiken.

Deze site gaat enkele honderden pagina’s bevatten. Is dat wel nodig? Kan het niet wat simpeler? Nee, dat kan niet. Een mens is al een complex wezen en zijn omgeving, zin context ook. Er is veel om te leren en veel om af te leren en kwijt te raken. Maar raak niet ontmoedigd. Er kan meestal al snel een grote stap worden gezet.

Maar hoe gaat dat dan, wat is de weg? Wat er nodig is, is dat we iets van buiten onszelf deel van ons wordt. Het is iets spiritueels, iets geestelijks, iets van God. In pagina hieronder “Hoe word je een nieuw mens” wordt dat verder uitgelegd.

Misschien wil je eerst verder lezen. De onderwerpen hierna gaan over hoe je een nieuwe gemeenschap kunt vormen en tot een nieuwe maatschappij kunt komen. Om het perspectief nog mooier te maken.

Onderwerp #10 en verder is een hele reeks hoe u belangrijke dingen in het leven eigen kunt maken.

Antwoorden op vragen.

Vraag: Waarom heb ik hier nog niet eerder van gehoord?

U heeft vast wel eens van ‘heiligen’ gehoord. Dat waren mensen, die nieuwe mensen waren. Franciscus van Assisi en moeder Teresa zijn heiligen, die algemeen bekend zijn. Zij waren mensen met passie, met vrede in hun hart, ze waren vrij, mensen met een bijzondere blijdschap. En oh ja, ze deden mooie dingen voor de mensen, maar dat ontstond eigenlijk vanzelf omdat ze van die bijzondere mensen waren.

Vraag: volgens de psychologie, zoals die ook in Nederland wordt geleerd, is het niet mogelijk dat je innerlijk verandert. Je kunt alleen met je innerlijk leren omgaan.

Antwoord: dat klopt. Een verandering kan alleen maar door een bijzondere vorm van spiritualiteit. Bij allerlei onderwerpen van deze site wordt over het tot je nemen van dit soort spiritualiteit gesproken.

Vraag: je zou verwachten dat een nieuw mens worden een ‘hot issue’ is in de kerk. Maar ik ben het onderwerp ‘de nieuwe mens’ niet in de kerk tegengekomen. Hoe komt dat?

Antwoord: De kerk is door de eeuwen heen de interesse en het geloof in die mogelijkheid kwijt geraakt. Je moet ook stappen zetten in je leven. Daar heeft niet iedereen zin in.

De boodschap is trouwens niet helemaal verdwenen. Het ‘aandoen van de nieuwe mens’ en ‘het afleggen van het oude ik’ kun je als onderwerp in een preek en een studie nog steeds tegenkomen.

Vraag: Kun je wel echt een nieuwe mens worden in de praktijk?

Antwoord: Zeker. Ik schreef dat al hier in de inleidende tekst. Ik heb er diverse voorbeelden van gezien en ik ben zelf ook een voorbeeld.

Het is wel een heel proces. De één zal het snel oppakken en de ander zal er jaren en jaren over doen. Het is een soort missie waar we ons hele leven over kunnen doen en mee bezig zijn.

Vraag: Als je een nieuw mens bent, ben je dan van alle problemen verlost?

Antwoord: Nee, dat is niet zo. Je innerlijk ontvang vrijheid, vrede, blijdschap, enzovoorts, maar je hebt ook een karakter. Dat kan wel veranderen maar dat is hardnekkiger. En dan heb je ook nog een omgeving. Misschien gaan de mensen zich aan je ergeren omdat je eerlijk bent bijvoorbeeld.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.