LES Hemel op aarde

In deze les hoe de dingen van de hemel zich openbaren op de aarde. Allerlei soorten verschijnselen. Openbaring, maar ook verborgenheid en mysterie.

Maar eerst dit.

In de kerk is het gewoon geworden dat het vooral om uiterlijke dingen gaat. Er zijn wel een paar geestelijke dingen natuurlijk. Als we een lied tot eer van God zingen kan er een vonk overspringen. Een muziekstuk. Het kan ook gebeuren bij een mooie tekst uit de Bijbel, die ineens raakt. Of enkele zinnen uit een preek, die uit de hemel lijken te komen. Er kan ook ineens een vonk zijn uit de hemelse wereld bij de maaltijd van de Heer of bij de doop. Of als de zegen wordt uitgesproken. Goed om deze dingen als goud in je hart te bewaren.

In de begin jaren leidde de Heilige Geest de kerk. De Geest bracht Jezus en de Vader dichtbij. Er waren woorden en beelden van God, die de kerk voorging. Er was geestelijke kracht waardoor er genezingen waren en er andere wonderen gebeurden. De mensen straalden waren als het ware verlicht.

In de tijd van Jezus was het Jodendom ook vooral een godsdienst waarbij het om uiterlijke dingen ging. Nog meer denk ik vergeleken met de kerk van nu. Terwijl in de begin jaren van het volk Israël, lees maar in het boek Exodus, er ook veel geestelijk was.

De apostel Paulus komt er in zijn tweede brief aan de gemeente van Korintiërs er op terug. Hieronder een lang citaat uit deze brief uit de vertaling “Bijbel in Gewone taal”.

2 Korintiërs 3
7-9. De regels van de wet waren geschreven op twee stenen platen. Die regels lieten zien dat mensen straf verdienden. Zo bracht de wet uiteindelijk de dood. Toch kwam de wet op aarde met een schitterende glans. Want toen Mozes de wet meebracht, had zijn gezicht een hemelse glans. De Israëlieten konden er niet naar kijken! Maar dat was een glans die weer zou verdwijnen.

Als de wet al zo’n glans met zich meebracht, dan doet de heilige Geest dat natuurlijk helemaal! Want de heilige Geest is gekomen als teken dat wij gered zullen worden. En de hemelse glans die daarbij hoort, is veel en veel schitterender dan de glans van Mozes.

10-11. De hemelse glans die het volk van Israël zag, was heel bijzonder. Toch was die glans niets, vergeleken met de glans die wij nu zien. Want de glans die de wet meebracht, moest weer verdwijnen. Maar de hemelse glans die met Christus gekomen is, verdwijnt nooit.

12Ik vertrouw erop dat de glans die met ​Christus​ gekomen is, nooit verdwijnt. Ik vertel er open en eerlijk over. 13Ik doe niet zoals ​Mozes. Die deed een doek voor zijn gezicht. Hij wilde niet dat de Israëlieten zouden zien dat de glans op zijn gezicht weer verdween. Want dan zouden ze begrijpen dat de wet ook niet altijd zou blijven gelden.

14-15. De Israëlieten hebben de heilige boeken nooit goed kunnen begrijpen, en ze begrijpen die nog steeds niet goed. Dat lukt pas als ze in Christus gaan geloven. Ook nu nog begrijpen de Israëlieten het niet goed als er voorgelezen wordt uit de wet van Mozes. Het lijkt wel alsof er een doek over hun verstand ligt.
16-17. Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de heilige Geest. En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen.

18Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de ​Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse ​Heer. Daar zorgt de ​heilige​ Geest voor.

<hieronder komt nog een samenvatting uit de studie over dit onderwerp>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.