#8 De Zin van het LEven

Er zijn veel mensen, die denken en soms ook beweren dat het leven geen zin heeft. Er is geen plan voor de mensheid en de mensheid heeft ook geen doel. Daar hoort meestal ook de gedachte bij dat alles toevallig is. Alles is toevallig ontstaan en ook de toekomst zal zijn toevallige loop hebben.

Het kan voor de mensheid nog een tijd goed gaan, maar het kan ook fout gaan. De gevaren voor de aarde zijn groot. Een nog ergere pandemie, de verandering van het klimaat, een komeet uit de ruimte, de atoombom, een ontploffing van een kerncentrale om er maar een paar te noemen.

Voor een mens is het wel deprimerend als het leven zo zinloos is. Het zorgt voor een gat in je hart. En hoe ga je met dat gat in je hart om? Vooral niet nadenken? Je storten op een hobby? Netflix series uitkijken? Alcohol? Drugs?

Gelukkig is het niet waar, dat het leven zinloos is. Het leven van de mensheid en van ieder mens heeft duidelijk wel een doel en een zin.

Hier een paar boeken, die je een beetje op weg kunnen helpen. Het boek van Dirk de Wachter De Kunst van het Ongelukkig zijn bijvoorbeeld. Een boek vanuit heel oude bronnen zijn de Benedictijnse regels van Anselm Grün.

Maar als je nog een stap wil maken …..

Mensen hebben in tegenstelling met zoogdieren een geestelijk vermogen. Je kunt van begin af aan in je leven door dat geestelijk vermogen een lijntje hebben met die wereld. Dat is de wereld, die je bedacht heeft en waar je oorsprong ligt. En waar je nadat je lichaam is gestorven ook in verbondenheid verder mee kunt leven.

Zoek wel, met je geestelijk vermogen, naar de goede bronnen uit die andere kant. Want er zijn ook bronnen, die niet het goede met je voor hebben.

Om te kunnen onderscheiden wat goed en niet goed is, kun je het beste je verdiepen via de Bijbel in wie de goede geestelijke wereld vertegenwoordigt. En met die goede geestelijke wereld kun je een relatie aangaan. Dat gaat via de Geest van God. Via die Geest van God kun je Jezus leren kennen. En ook zijn Vader. De Vader van alles wat er is.

Vanuit die relatie met God, kun je verder je leven intrekken. Je volgt de richting in je leven, die Hij laat zien. Je doet de dingen. Je beleeft de dingen. En als je hulp nodig hebt, dan is God is om je te helpen.

De serie bij Persoonlijk Perspectief laat allerlei kanten zien om dit leven te leven.

Waarom is er zoveel kwaad op de wereld?
Als dit niet een vraag is, die jou bezig houdt, sla de rest van deze pagina dan maar over.

Maar er zijn mensen, jij bijvoorbeeld, die deze vraag wel bezig houdt. Als er een goede God is, waarom is er dan zoveel kwaad.

Inderdaad God wil het goede voor de aarde en de mensheid om de aarde. Hij houdt van vrede, van recht, van compassie voor elkaar, van gezondheid en van overvloed. Dat is de wil van God voor de aarde.

Maar helaas is er ook het kwaad, de leugen en de duisternis in de wereld.

Hoe kan dat?

Veel gaat er buiten Gods wil om.

Maar God is wel actief bezig. De Bijbel spreekt over de raad van God. Een soort hemelse Gemeenteraad of Raad van State. Vanuit die raad van God ontstaan nieuwe initiatieven.

En dat is met het oog dat meer van Gods wil gebeurt. Wij, als mensen, kunnen ons bij die initiatieven aansluiten.

Je kunt bijvoorbeeld bidden. In het meest bekende gebed, het Onze Vader, staat een zin, die je mee kunt bidden. Het gebed “Onze Vader” begint zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. En dan deze zin: “Uw wil geschiede, zo in de hemel, zo ook op aarde”.

Let op: nare dingen kunnen ook nog zin hebben.
Kan dat, dat nare dingen, die gebeuren ook nog wel enige zin hebben? Zeker.

Je zou kunnen zeggen dat de zin van een oorlog is, dat mensen leren dat oorlog verschrikkelijk is. Dat het mensen leert dat vrede de goede weg is.

Je zou kunnen zeggen dat de zin van een ongeluk of een ramp is dat je beter leert te leven. Om rampen en ongelukken te voorkomen. Zo hebben we in de auto allerlei voorzieningen gekregen om ongelukken te voorkomen.

Je zou kunnen zeggen dat de zin van een ziekte is, dat jezelf of de omgeving gaat nadenken hoe dit had kunnen worden voorkomen.

Dit zijn allemaal antwoorden, die in de richting gaan van verantwoordelijkheid nemen om het goede te doen. Als je in de richting gaat van verantwoordelijkheid nemen, zodat het goede dichterbij komt, zul je daar veel bevrediging in vinden. Dat is logisch omdat je bewust of onbewust op dezelfde lijn zit als God.

Het kan zijn dat je moeite hebt om het leven hier op aarde, zoals dat is bedacht en gemaakt te accepteren zoals het is. Je bent het niet eens met de werkelijkheid. Dat kan.

Het is te begrijpen dat je er zo in zit. Niet vreemd. Alleen: het is voor jezelf dramatisch. Zoek hulp. Er is geen keuze voor een andere werkelijkheid. Je kunt beter accepteren zoals het is en het er het beste van maken.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.