#7 De Bijbel

De Bijbel is een verzameling boeken en boekjes, brieven en briefjes met allerlei soorten inhoud: verhalen, wetten, liederen, gedichten, spreuken, filosofieën en profetieën. En dan nog allerlei stijlen. In een tijdspanne van zo’n 1500 jaar geschreven.

Sommige boeken waren grote klassiekers zo’n 3000 jaar geleden. Dat gold voor het boek Job, ook voor de Spreuken van Salomo en voor de boeken Prediker en Hooglied.

De geboden in de boeken van Mozes zijn als uitgangspunt gebruikt voor de wetten in onze samenleving. De tien geboden uit die boeken werd ons moreel en ethisch kompas.

Als het ging om de kijk en visie op het leven, dan domineerden eeuwenlang de geestelijken in onze westerse samenleving. Niet alleen qua denken maar ook in de praktijk. Er waren plekken waar 24 uur per dag de liederen uit het boek van de Psalmen werden gezongen.

In de 16de eeuw kwam door de boekdrukkunst de Bijbel beschikbaar voor iedereen. De Bijbel werd het meest gelezen en meest na te volgen boek in onze samenleving. De verschillen in interpretaties stonden op de ‘voorpagina’s’ van het nieuws in die tijd. Het was een tijd grote bloei en welvaart in ons land.

Nog steeds lezen honderdduizenden mensen in Nederland iedere dag in de Bijbel. Voor troost, rust en ontspanning. Omdat het inspireert en steun geeft.

Als je dat lezen van de Bijbel tot nu toe niet gedaan hebt, doe dan eens een poging of meer pogingen. En als je er meer van wil weten zijn er op internet allerlei mogelijkheden voor hulp.

Als je eerst wil lezen over de Bijbel, lees dan verder de onderliggende studie en lees bij het onderwerp #105 vorming van de Bijbel.

Sommige mensen beweren dat er veel fouten in de Bijbel staan, anderen beweren dat de Bijbel foutloos is. De schrijvers, overschrijvers en vertalers van de Bijbel hebben gezwoegd voor een mooi resultaat. Maar foutloos dat is niet gelukt. Zelfs grote leider, profeet en auteur Mozes liet zelfs verschillen in de Bijbel zien. Zie de twee scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Ze hadden beide hun mooie inhoud en hij ging niet kiezen.

De schrijvers hebben, denk ik, de woorden van God niet foutloos opgeschreven. Het blijkt dat een enkele keer overschrijvers fouten hebben gemaakt. Ook al heb je een goede vertaling, dan gaat toch al gauw een flink deel van de inhoud verloren. Maar de allergrootste afwijking ligt, denk ik, in ons begrijpen en toepassen.

Dus, de grootste winst is er als je de Bijbel ter harte gaat nemen. Persoonlijk vind ik dat zo’n beetje de belangrijkste beslissing, die ik in mijn leven heb gemaakt, om dit te doen.

En als je nog verder wilt gaan, dan kun je tegenwoordig ook naar de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst kijken met daarbij tussen de regels de vertaalde Engelse woorden en een uitleg van de Hebreeuwse of de Griekse woorden, zie biblehub.com

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.