De Hulp van God

De ‘God met ons’ van de vorige pagina biedt ons een veelheid aan hulpmiddelen aan. Deze site bespreekt er velen. Er zijn er drie uitgekozen om daarmee te beginnen.

Het meest bekend is wel de Bijbel. Een soort mini bibliotheek van wel 66 boeken en boekjes. Heel verschillend qua inhoud en opzet. Het zijn verhalen van wat mensen met God hebben beleefd. Het zijn soms de letterlijke woorden van God. Het zijn soms ook teksten, die men zo mooi vond, dat ze dachten: “Dit moet wel door God zijn geïnspireerd”.

In onze tijd is zingeving wel weer populair. Daarom is dat als tweede belangrijk hulpmiddel geselecteerd. God maakt ook duidelijk wat Hij met ons leven wil. Daardoor heeft ons leven zin. Dat kan voor iedereen wel weer anders zijn. Maar altijd gebaseerd op verbinding met Hem. Dus ook al kun je door omstandigheden niets, dan kun je door die verbinding met God toch tot je doel komen.

Als derde in de top 3 hulpmiddelen is gekozen voor het leren kennen en waarderen van de bovennatuurlijke wereld of hoe je die ook noemen wilt. Veel Nederlanders zijn er onbekend mee, of zijn er bang voor of denken wellicht dat die niet bestaat.

Er is dus hulp van de hemel. God zij dank. Er zijn veel mensen, die zo indrukwekkende wonderen hebben meegemaakt dat ze het nooit meer zullen vergeten. Daarom goed om meer van die wereld af te weten.

Dus hieronder drie onderwerpen.
De Bijbel
Zingeving
Hulp van de hemel

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.