#2 DE Nieuwe GeMeente

Het is mogelijk om een nieuw mens te worden, dat  was het eerste onderwerp van deze het ga je goed serie. Een groep nieuwe mensen kan bij elkaar en een nieuwe gemeente vormen. Dat is de boodschap van dit onderwerp.

Uit de beschrijvingen van de Bijbel van die nieuwe gemeente blijkt dat het een gemeenschap is waar Jezus door de Heilige Geest leiding aan geeft. Het zorgt voor een nieuwe manier van samenkomen en voor een nieuwe gemeenschap.

Dat bouwen, voor ons, door God, achter de schermen, van die nieuwe gemeenschap blijkt op allerlei manieren. Er zijn ‘ineens’ mogelijkheden, die er eerst niet waren. Er zijn ‘ineens’ mensen, die iets kunnen wat bijzonder is. Er zijn ‘ineens’ resultaten, die je niet voor mogelijk had gehouden.

Die nieuwe mensen in die nieuwe gemeenschappen spelen in op wat Jezus door de Heilige Geest aan het doen is. Als we ervaren dat de Heer een ´doener´ heeft aangesteld, geven we hem of haar de ruimte om te doen. Als we ervaren dat een ´profeet´ is aangesteld, geven we die ook ruimte in de gemeente om zijn boodschap te brengen. Als we ervaren dat iemand als ‘herder’ is aangesteld dan geven we ook hem of haar de mogelijkheid om mensen herderlijk, pastoraal te begeleiden. En zo hoop ik natuurlijk ook ruimte te krijgen voor deze het-ga-je-goed bediening. 🙂

Ziet u nog niets bijzonders in uw kerk of gemeente?  Dat kan, dan zal uw kerk of gemeente nog niet zo’n nieuwe gemeenschap zijn. Interessant is of er al nieuwe mensen zijn, want dan moet er toch iets te voorschijn gaan komen.

Spreek je deze boodschap je aan? Ga dan verder met de boodschap van het volgende onderwerp of verdiep je verder in de les vfan dit onderwerp op de eerste sub-pagina.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.