BIJLAge

Hoe werden de leden van die nieuwe groep van mensen, die bij elkaar komen, genoemd? Katholieken? Protestanten? Baptisten? Zou kunnen natuurlijk, maar die aanduidingen staan niet in de Bijbel.

Wat wel in de Bijbel voorkomt zijn ‘christenen’. Maar er is ook een aanduiding, die vaker voorkomt en die ook uit de groep zelf is ontstaan. Dat is het woord ‘mensen van de weg’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.