#9 De Hemel helpt de Aarde

Voor buitenstaanders lijkt het bij de kerk om uiterlijke dingen te gaan. Dat lijkt er inderdaad op, maar het is juist de bedoeling dat de hemel de kerk gaat helpen.

Het christelijk geloof is eigenlijk een heel geestelijke godsdienst. Wat is geestelijk? Ik noem het maar geestelijk, ik had het ook bovennatuurlijk of nog iets anders kunnen noemen. Bij geestelijk gaat het om die dingen, die je niet met je ogen kunt zien en met je oren kunt horen.

Misschien helpt het om inzicht te krijgen als ik wat voorbeelden noem: plotselinge gedachten en ideeën, woorden voor iemand of inzicht in een lastige zaak, een genezing of dat iemand zich ineens vrij voelt of in het algemeen dat je ineens iets kan wat je eerder niet kan. De hemel helpt dan de mensen op aarde.

Hierboven voorbeelden, die ons helpen. Bij andere geestelijke verschijnselen is dat minder duidelijk. Bijvoorbeeld iemand gaat in een geestelijke taal spreken of krijgt inzicht voor een ander wat dat betekent. Of iemand, die zich op God richt, kan niet meer op zijn benen staan. Nog vreemder is als mensen ineens op een andere plaats zijn of ineens over water kunnen lopen. In de Bijbel staan allerlei verhalen, waarin deze dingen voorkomen. Ook deze dingen zijn behulpzaam.

Er zijn leiders en ook gewone mensen van kerken, die dit soort geestelijke dingen niet willen. Niet te beheersen, eng en lastig. Het punt echter is: de hemel is leidend. Als je wilt kun je de hulp van de hemel behoorlijk tegenhouden. Alleen als je het éne tegenhoud gaat het niet lukken om het ander te ontvangen.

Het is wel goed om te weten dat niet al het geestelijke goed is. Een deel van de geestelijke wereld is alleen bezig met eigen profijt en ongenoegen. Het ‘christelijke’ deel van de geestelijke wereld wil ons echt helpen. Hun hulp heeft het kenmerken als vrijheid, vrede en liefde.

Dus als je in de geestelijke wereld actief bent, met welke westerse of oosterse stroming dan ook, weet dan dat er ook een christelijke pendant van is: christelijke bronnen en christelijke energieën.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.