De Hulp van God

Die God met ons biedt ons allerlei hulpmiddelen aan. Het meest bekend is wel de Bijbel. Een soort mini bibliotheek van wel 66 boeken en boekjes. Er staan verhalen in wat mensen met God hebben beleefd. Soms zijn het ook de letterlijke woorden van God. Of soms was de tekst zo mooi dat mensen dachten: “Dit moet wel door God zijn geïnspireerd”.

God maakt ook duidelijk wat Hij met ons leven wil. Daardoor heeft ons leven zin. Dat kan voor iedereen wel weer anders zijn. Maar altijd gebaseerd op verbinding met Hem. Dus ook al kun je door omstandigheden niets, dan kun je door die verbinding met God toch tot je doel komen.

Veel Nederlanders zijn er onbekend mee, of zelfs bang voor, maar er is ook hulp van de hemel. Die hulp komt uit de geestelijke wereld. Is dus anders van karakter dan ons normale dagelijkse leven. Mensen hebben soms wonderen meegemaakt, die hun leven voor altijd zullen kleuren. Goed om daar ook meer van af te weten.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.