#8 De Zin van het LEven

Je kunt er van uitgaan dat het leven geen zin heeft. Er is geen plan en geen doel. Alles is toevallig ontstaan en ook de toekomst zal zijn toevallige loop hebben. Het kan nog een tijd goed gaan, maar het kan ook fout gaan. De gevaren voor de aarde zijn groot. Het klimaat, een komeet uit de ruimte, de atoombom en wat al niet meer.

Voor christenen ligt de zin van het leven besloten in wat God wil. Wat God wil is dat we een intieme relatie met Hem hebben. Dat we horen bij zijn heilige familie. Gods huisgezin. Dat we daar onze plaats gaan innemen.

God wil voor ons het goede en het mooie. Dat is ook de wil van God voor de aarde.

Helaas is er ook het kwaad, de leugen en de duisternis in de wereld.

Hoe kan dat?

Veel gaat er buiten Gods wil om.

Maar God is wel actief bezig. Vanuit de raad van God ontstaan nieuwe initiatieven. Met het oog dat meer van Gods wil gebeurt. En wij kunnen ons bij die initiatieven aansluiten. In ieder geval door die zin uit het “Onze Vader” mee te bidden: “Uw wil geschiede, zo in de hemel, zo ook op aarde”.

Is er ook nog enige zin, bij de nare dingen, die gebeuren? Zeker.

Je zou kunnen zeggen dat de zin van een oorlog is, dat mensen leren dat oorlog verschrikkelijk is. Dat het mensen leert dat vrede de goede weg is.

Je zou kunnen zeggen dat de zin van een ongeluk of een ramp is dat je beter leert te leven. Om rampen en ongelukken te voorkomen. Zo hebben we in de auto allerlei voorzieningen gekregen om ongelukken te voorkomen.

Je zou kunnen zeggen dat de zin van een ziekte is, dat jezelf of de omgeving gaat nadenken hoe dit had kunnen worden voorkomen.

Dit zijn allemaal antwoorden, die in de richting gaan van verantwoordelijkheid nemen om het goede te doen. Als je in de richting gaat van verantwoordelijkheid nemen, zodat het goede dichterbij komt, zul je daar veel bevrediging in vinden. Dat is logisch omdat je bewust of onbewust op dezelfde lijn zit als God.

Het kan zijn dat je moeite hebt om het leven hier op aarde, zoals dat is bedacht en gemaakt door God, te accepteren zoals het is. Je bent het niet eens met de werkelijkheid. Dat kan. Het is te begrijpen dat je er zo in zit. Alleen: het is voor jezelf dramatisch. Zoek hulp. Er is geen keuze voor een andere werkelijkheid.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.