Het Grote Perspectief

Het gaat bij deze pagina’s over het grote perspectief waar je aan mee kunt doen. Ze geven zicht op een goed en mooi LEVEN.

Het grote perspectief voor jou als mens, dat is onderwerp nummer 1.
Het grote perspectief voor de groep waar je bij wilt horen, dat is nummer 2. Daar kan jij een bijdrage leveren en daar kun jij genieten. Men noemde dat in het Grieks de ekklesia.
En dan het grote perspectief voor de samenleving, waaraan je mee kunt doen om dat vorm te geven. Dat is het Koninkrijk van God dat is en komt.

Daarna informatie over drie goddelijke personen, die samen met onze bijdrage het mogelijk willen maken.
– God de Vader, de schepper van hemel en aarde,
– Jezus, hij was op aarde, hij is er nu via zijn Geest en hij komt terug,
– en de Geest van God, die altijd bij ons wil zijn.

En dan nog drie geweldige hulpmiddelen van God voor het realiseren van het grote perspectief.
– een prachtige set boeken en handboeken (de Bijbel).
– de missie, visie, waarden en normen van God, die richting geven.
– en de hulp van God vanuit de hemel.

Veel leerplezier. En dat jij ook dat grote perspectief zal krijgen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.