#13 Omgaan met angsten

Als er gevaar op je afkomt, is dat je alert bent, bang bent of angstig bent alleen maar goed. Het gevaar kan door een snelle reactie of een langzamere doordachte reactie wellicht worden afgewend.

Het is niet goed als die alertheid er heel vaak is. Dat is slopend. Langdurig bang en angstig zijn, maakt je leven ellendig.

Er is een weg uit zo’n situatie. Lang niet altijd gemakkelijk, maar die weg is er wel.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.