Veiligheid

Voor sommigen is veiligheid geen grote vraag, maar anderen voelen zich heel onveilig. Hoe kun je je veilig voelen in het leven of in ieder geval veiliger? Daar gaat het hier over.

Zoals je zult ontdekken is hét grote hulpmiddel je relatie met God. En dat heeft twee componenten. Dat je je gekend en gezien weet door God en dat je ook een nauwe relatie hebt met God.

Dan voelt u wel aan dat hier diverse barriéres kunnen zijn om die te overwinnen. Als je over God als een boze boeman denkt, of aan een wispelturige God, dan is dat lastig. Daar kun je natuurlijk niet veilig bij voelen.

Of als je eigenlijk niet wilt weten wie je bent omdat je denkt dat je tegen zal vallen. Je wil jezelf eigenlijk niet beter leren kennen. Dan is het ook lastig. Want er is bescherming voor jou. Jij bent het waard. Die jou moet bekend zijn.

En tenslotte is het goed om te beseffen welk deel van jou in ieder geval veilig is. Dat is je ziel want die is onsterfelijk. Met je lichaam kan van alles gebeuren, ook met je emoties en dergelijke, maar er is een stukje in jou dat onsterfelijk is. Dat is je wezen, dat blijft doorleven. Daar zal te zijner tijd op de nieuwe aarde een nieuw lichaam uit worden gevormd.

Er is ook nog een grote onveilig maker, die in het fundament van kerken zit. Maar niet in de Bijbel. Het is ook goed om daar afstand van te doen.

En dan nog is er dit. Als je met minder problemen door het leven wil gaan is het verstandig om in je leven Gods adviezen voor een goed leven ter harte te nemen. Daar zit een directe zegen in, als je gezond leeft dan heb je minder kans op ziekte. Er zit ook een soort bonus bij. Omdat je Hem dan serireus neemt geeft, is er een extra zegen voor jou. Zie verder onderwerp 62.

Weten wie je bent, ontdekken wie je bent. Zie onderwerp 1.

De grote bron om stil zijn met God, zie onderwerp 25.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.