#27 GeLoven

Je gelooft als je, wat in de Bijbel staat, voor waar houdt en als je er ook naar leeft.

Dat ernaar leven gaat best ver. Het is de bedoeling dat ons leven qua intentie en qua houding op dat van Jezus lijkt, toen hij op aarde leefde. Natuurlijk, wij als mensen, zijn allemaal verschillend. De één is praktisch, de ander een goede prater en weer een ander kunstzinnig. Maar we kunnen allemaal met dezelfde intentie en houding als Jezus leven.

Veel mensen in Nederland geloven wel dat er een God is, ook wel een hogere macht genoemd. Dat is heel verstandig om dat te geloven. Maar dat is niet het geloven dat we hier bedoelen.

Anderen beweren dat er geen God is. Dat is natuurlijk ook een soort van geloof, want er is geen bewijs voor. Zo’n soort geloof bedoelen we hier ook niet.

We bedoelen het geloof dat, wat je over God en de mensen leest in de Bijbel, dat je dat voor waarheid houdt en dat je er ook naar leeft. Het bijzondere is, dat als je er ook naar leeft, dat je dan ontdekt, dat het ook werkt in je leven.

Kan dit ook voor jou zijn? Zeker. Iedereen kan gaan geloven. Je hoeft niet te denken ‘Ik ben er niet bij opgevoed’, ‘mijn ouders waren geen lid van een kerk’ of wat dan ook. God is er voor iedereen.

Misschien denk je. Maar ik geloof in de evolutietheorie, dat pas ik toch niet bij God? Of misschien heb je een andere opvatting waarvan je denkt dat die tegenstrijdig met het geloof is. Geen probleem. God is in het hier en nu. Contact met Hem daar gaat het om. Net zo min als tussen mensen overtuigingen in de weg hoeven staan voor een goede relatie, zo is dat ook voor een relatie met God.

Je kunt beginnen met geloven door contact met God te zoeken: “God in de hemel, als U bestaat, laat U dan iets van Uzelf zien of horen”. En wacht dan af.

Veel mensen in Nederland geloven in christelijke waarden als eerlijk zijn, betrouwbaar zijn, integer en transparant zijn. En ook respect voor andere mensen en respect voor de natuur en respect voor het bezit van anderen. Als je die waarden ook in praktijk brengt, dan is dat ook een vorm van christelijk geloven. Ook als je zegt dat dit algemene waarden, die voor de hele mensheid gelden.

Omdat veel mensen in Nederland in dit soort waarden geloven en ook doen beschouw ik Nederland als een christelijk land.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.