Luisteren naar Gods stem

Het is wel heel belangrijk dat je Gods stem kunt horen. Natuurlijk de woorden van de Bijbel kun je veel richting voor het leven geven, maar zonder de woorden van God voor jou persoonlijk is het moeilijk om het leven te begrijpen en maak je verkeerde keuzes in je leven.

Het beeld dat Jezus geeft van de herder met zijn schapen.
Het beeld dat Jezus geeft van de herder en zijn schapen is opgeschreven in het evangelie van Johannes. Als je geen ‘schaap’ bent van Jezus, dan begrijp je de dingen niet en daardoor geloof je ook niet.

Johannes 10:25-30. Jezus​ antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Volgens Jezus is er een wederzijdse relatie. Hij kent ons. Hij spreekt tot ons persoonlijk. En wij nemen tot ons wat Jezus zegt. Iets om te weten of iets om te doen.

In deze tekst staat ook: Jezus geeft je eeuwig leven. Het eeuwige leven is het echte leven. Dat is voor jou vanaf het moment dat je tot de kudde bent toegetreden. En het is iets wat heel lang duurt: eeuwen.

En verder staat er. Jezus niet verloren gaan en Hij beschermt je. Hij laat je niet roven uit zijn hand.

En voor alle duidelijkheid. Je bent aan Jezus gegeven door God de Vader. Dat verzegelt natuurlijk alles.

Hoe gaat dat luisteren naar de stem van Jezus?
Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat er ‘stem’ staat. Stem kan anders zijn dan woorden. Het Hebreeuwse woord voor stem kan duiden op woorden, maar ook op een geluid en wellicht is er ook een beeld bij. Zelfs onweerslagen duidt men in het Hebreeuws aan met dit woord.

Hou er dus rekening mee dat Jezus op vele manieren kan ‘spreken’ en ook met verschillende intensiteiten. Van heel zacht tot overdonderend. En ook tot onze geest, onze ziel en ons lichaam. Hieronder wat voorbeelden.

Spreken van God.
We kunnen God iets vragen en dan antwoord van God krijgen. Het kan zijn dat God tot ons spreekt. Dat kan ’s nachts in een droom bijvoorbeeld. Overdag als we mensen ontmoeten. In allerlei vormen.

Er gaat ineens een woord door ons heen: ”Spreek die man aan”. “Geef die persoon en dat wat je moet geven“. “Let op, dit moet je onthouden voor later”. Om een paar voorbeelden te geven.

Alles vragen?
Mooi als we God bij alle situaties in ons leven betrekken. Hij inspireert ons door zijn stem en zijn woorden bijvoorbeeld.

In sommige gevallen geeft God ons zelf de keus. Het antwoord kan dus zijn: ‘Kies zelf maar’. En dat kan heel goed omdat we al heel veel weten over het leven vanuit de Bijbel.

En we hoeven ook niet naar de bekende weg te vragen. We hoeven niet te vragen: Heer mogen we gebruik maken van andere goden? Mag ik mijn naast geweld aan doen? Mag ik dit of dat stelen? Vanuit de Bijbel weten we wat de antwoorden daarop zijn.

En we weten ook zelf wat onze voorkeuren zijn. Zal ik naar klassieke muziek luisteren of gospel? Kies zelf maar wat je leuk vindt.

God is een Vader en geeft ons eigen verantwoordelijkheid. Hij is geen kindermeisje.

Niet twijfelen
Als je een antwoord krijgt op een vraag, dan is het niet goed om te gaan twijfelen en het nog een keer te vragen. Hoop je dan dat God een ander antwoord gaat geven? Dat zal Hij niet doen. Of is het onzekerheid of het wel echt de stem van God was?

Als God tot je spreekt kun je natuurlijk ook twijfelen: “Was het wel de stem van God”. Dan is het goed om je gave van onderscheid te gebruiken.

Of gewoon nuchter nadenken. Was de boodschap wat je graag wilde of wat een ander graag wilde. Dat maakt het minder zeker dat het de stem van God was. Een bekende in dit verband is als iemand graag zwanger wordt. Iemand gaat voor haar bidden en leeft mee dan is het lastig om je eigen stem te onderscheiden van de stem van God.

Als het een beetje vreemde boodschap is, dan klinkt dat meer als de stem van God. Of de duisternis wil je een hak zetten.

Je kunt ook een ander vragen om te bidden of je de stem van God wel goed het wel een goed bericht is.

Mensen, die al langer met de Heer leven zullen dikwijls beter weten of het de stem van God was. Het wordt heel natuurlijk. Soms een zachte stem, soms een duidelijk signaal. Soms op een vraag van mijzelf, soms ‘out of the blue’ terwijl ik er helemaal geen rekening mee hield. 

God vraagt je iets te doen wat moeilijk is
Maak je geen zorgen. Doe je best en dat is genoeg. Schiet je tekort dan vult de hemel dat wel aan.

Het net als bij dat kleine jongetje, die zijn vader in de tuin hielp. Hij deed zijn best maar stopte de plantjes verkeerd in de grond. Geen ramp zijn vader kwam er achter aan en herstelde het tuinwerk zodat alles nog goed kwam.

Spreken tegen het lichaam.
Voor hen die bereid zijn om in de dienst van genezing te staan spreekt God soms via het lichaam. Degene krijgt bijvoorbeeld een rare pijn in zijn knie terwijl hij met iemand spreekt. Hij kan dan vragen: Heb je soms last van je knie? Ja? Zal ik voor genezing bidden?

Luistert God als wij spreken?
Er is ook een omgekeerde richting: wij spreken en God antwoord. Dat kan ook.

Soms is dat lastig. We krijgen geen antwoord. Of we denken dat we geen antwoord kregen. De schrijvers van de Psalmen hadden ook al dat probleem. Heer, luistert U wel naar mij?

Als we ‘spreken’, opdracht geven, tegen onze materiële dingen, dan doen ze in het algemeen wat wij willen. Als God spreekt tegen dingen in de natuur dan gebeurt het ook. Maar in het contact van God met de mensen en andersom is er geen wetmatigheid. We hebben allebei onze eigen wil en dat is soms passen en meten.

Een goede communicatie tussen God en ons is niet vanzelfsprekend. Voor ons is het een vaardigheid, die we kunnen ontwikkelen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.