#20 Zegen Geven en ontvangen

Zegenen is goede woorden uitspreken over iemand. En aangezien woorden kracht hebben, werken die woorden ook goede dingen uit. Het mooie is dat als jij zegent, jezelf ook wordt gezegend. Het is een soort geestelijke wetmatigheid.

Bij een zegen kun je denken aan iets wat als een compliment klinkt. Het heeft extra kracht als je iets kan zeggen wat God op je hart legt.

Je kunt ook kwaad spreken of iemand, roddelen of lasteren. Dat werkt kwaad uit, ook voor jezelf. Maar zelfs oordelen van een ander kun je over het algemeen beter niet doen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.