#27 GeLoven

Je gelooft als je wat in de Bijbel staat voor waar houdt en als je er ook naar leeft.

Dat ernaar leven gaat best ver. Het is de bedoeling dat ons leven qua intentie en qua houding lijkt op dat van Jezus toen hij op aarde leefde. Natuurlijk, wij als mensen zijn allemaal verschillend. De één is praktisch, de ander een goede prater en weer een ander kunstzinnig. Maar we kunnen allemaal met dezelfde intentie en houding als Jezus leven.

Veel mensen in Nederland geloven wel geloven dat er een god is, een hogere macht. Dat is heel verstandig om dat te geloven. Maar dat is niet het geloven dat we hier bedoelen.

Anderen beweren dat er geen God is. Dat is natuurlijk ook een soort van geloof, want er is geen bewijs voor. Zo’n soort geloof bedoelen we hier zeker niet.

Iedereen kan gaan geloven. Je hoeft niet te denken ‘Ik ben er niet bij opgevoed, mijn ouders waren geen lid van een kerk’. God is er voor iedereen, die Hem zoekt.

Je hoeft ook je wetenschappelijke achtergrond, je voorkeur voor de evolutietheorie niet als probleem te zien. God is in het hier en nu. Contact met Hem daar gaat het om. Net zo min als tussen mensen overtuigingen in de weg hoeven staan, is dat ook met God zo.

Je kunt beginnen met geloven door contact met God te zoeken. ‘God in de hemel, als U bestaat, laat U dan iets van Uzelf zien of horen’. En wacht dan af.

Veel mensen in Nederland geloven in waarden als eerlijk zijn, betrouwbaar zijn, integer en transparant zijn. En verder dat respect hebben voor andere mensen belangrijk is, en respect hebben voor de natuur en respect voor het bezit van anderen. Als je dat doet is dat ook een vorm van geloven. Het gaat er bij het geloof om wat je doet.

Omdat veel mensen in Nederland in dit soort waarden geloven is Nederland een christelijk land.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.