#27 GeLoven

Je gelooft als je wat in de Bijbel staat voor waar houdt en er ook naar leeft. En dat je ook leeft naar wat God jou persoonlijk hebt gezegd. Dat is geloven.

Geloven dat er een god is, een hogere macht, dat noemen we in Nederland ook geloven. Als jou geloof dat alleen is, dan levert dat niet veel op.

Anderen denken wel dat er iets zou moeten zijn, een hogere macht, maar maken niet de stap om relatie te leggen met die macht. Dat is jammer. Je kunt die macht ook een vraag stellen: “Als u bestaat, dan …… “. Veel mensen kregen antwoorden.

Weer anderen denken dat je niet in evolutie kan geloven en in God geloven. Dat kan best. God is in het hier en nu. Contact met Hem daar gaat het om, een overtuiging over het verre verleden hoeft niet in de weg te staan.

Nog anderen denken: “Ik ben er niet bij opgevoed”. “Mijn ouders waren geen lid van een kerk”. Dit is zeker geen barrière. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf.

Veel mensen geloven in waarden als eerlijk zijn, betrouwbaar zijn, integer en transparant zijn. Respect hebben voor andere mensen, voor de natuur en voor bezit van anderen. Dit is ook een vorm van geloven. Daardoor is Nederland een christelijk land.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.