Heling voor je ziel

Het gaat hier over thema’s die je helpen voor je persoonlijke ontwikkeling.

Het gaat om deze onderwerpen:
12. Weten wie je bent, vrede met jezelf en daardoor vrij van schaamte, schuld(gevoel) en afwijzing.
13. Een nauwe zekere relatie met God in plaats van angsten en zorgen.
14. Rust en vrede in plaats van stress en onrust.
15. Hoop in plaats van somberheid.
16. Vrijheid in plaats van gebonden door schuld of duistere relaties.
17. Kracht, moed en volharding bij lijden.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.