Studie Kruis en Opstanding

De plaats van de kruisiging

De kruisen van Jezus en die twee misdadigers stonden niet op een heuvel wat dikwijls de aanname is zowel bij tekeningen en schilderijen, maar de kruisen stonden langs de weg. In dit geval was het langs de weg van Jeruzalem naar Damascus.

Iedereen, op de weg in de richting van Damascus, kwam langs kwam de weg en zag de kruisen.

Bij iedereen was een bord boven de misdadiger wat zijn misdaad was. Bij Jezus stond op het bord: Koning van de Joden.

De kruisen stonden langs de weg een paar honderd meter buiten de poort van Jeruzalem. Het was ter hoogte van de heuvel Golgotha. De woord betekent schedelplaats. De heuvel zag er uit als een schedel. Een toepasselijke plek om te kruisigen voor de Romeinse heersers.

De heuvel is er nu nog, maar hij is door een busstation beneden aan de voet van de heuvel en door de begraafplaats boven op de heuvel wel wat aangetast. Rond de begraafplaats en op de begraafplaats boren ze soms gaten in de grond om mensen te begraven.

Zo is ‘de neus’ van de heuvel, die een paar jaar terug nog te zien was er nu afgevallen.

Op zo’n honderd meter van deze heuvel is een graf uit de eerste eeuw van Christus. Het zou het graf van Jozef van Arimathea kunnen zijn. De man, die aan Pilatus destijds om het dode lichaam van Jezus vroeg.

Een graf bestond destijd meestal uit twee delen. Het linker deel was ook een plek voor de klaagvrouwen. In het rechterdeel konden drie mensen liggen. Uit de teksten van de Bijbel is af te leiden dat je bij binnenkomst in het graf direct het lijk van Jezus kon zien.

Er was een ronde steen voor het graf, een soort van wiel, met dertig centimeter dikte. De steen voor dit graf woog wel zo’n 2000 kilo. Dan moet je wel met een paar stevige mannen hebben om zo’n steen weg te rollen.

Boven het deel van de dode mensen lagen was een luchtgat. Dat was voor het afvoeren van de lijklucht. Als een dode een jaar in het graf had gelegen opende men het graf en verzamelden de botten en deed met die in een kist. De kisten werden elders bewaard. Dikwijls in de plaats waar men was geboren.

Daar komt het gezegde van dat we in de Bijbel kunnen lezen dat de dode werd verzameld bij zijn voorvaderen.

Opgevaren.

In het Hebreeuws kom je diverse uitdrukking tegen over opstijgen naar de hoogte. Ik heb er uiteindelijk één gevonden, die duidt op een opvaren naar de hemel. En toch is dat wat er is gebeurd.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1עָלָה ʿālâWerkwoordH5927Opgaan, opstijgen
Komt 894 keer in 817 verzen voor.
KJV: (come, etc…) up (676x), offer (67x), come (22x), bring (18x), ascend (15x), go (12x), chew (9x), offering (8x), light (6x), increase (4x), burn (3x), depart (3x), put (3x), spring (2x), raised (2x), arose (2x), break (2x), exalted (2x), miscellaneous (33x).
2מָרוֹם mārômZelfstandig naamwoord
mannelijk
H4791Hoogte
Komt 54 keer voor 52 verzen.
KJV: high (29x), height (10x), above (5x), high places (4x), highest places (1x), dignity (1x), haughty (1x), loftily (1x), high ones (1x), upward (1x).
3CombinatieDe combinatie komt in vijf keer voor.

Van al die woorden van opklimmen heb ik alleen deze gevonden.

Psalm 68:18.-21. De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. [HSV[

Opmerkingen: bij de HEER zijn uitkomsten tegen de dood.

Bij 2 Koningen 19:23 en Jesaja 37:24, zelfde tekst, gaat het om opklimmen naar hoge bergen en in Jeremia 51:53 staat: ‘Al klom Babel op naar de hemel’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.