Hebreeuwse Les

Dit is geen Hebreeuwse les, die erop gericht om in Israël met de mensen daar te communiceren. Dat je je verstaanbaar kan maken en dat je begrijpt wat ze zeggen. Dit is een vooral een Hebreeuwse les om de Bijbel te begrijpen. Een boek met een heel andere taal dan het Nederlands.

Deze les schetst wat lijnen zodat er hopelijk wat meer begrip ontstaat voor de taal. Er zijn natuurlijk allerlei nuanceringen en uitzonderingen op de regel.

Het Hebreeuwse schrift

Als je kijkt naar de tekens, die men toepast, dan ziet het er nogal vierkanterig uit. Men noemt het dan ook kwadraatschrift. Als je de oppervlakte van een vierkant wil weten neem je immere de lengte van de een zijde en vermenigvuldig je dat met elkaar, a maal a, dat is a kwadraat.

Er is ook nagedacht over het ontwerp van de letters. De letters zijn soms uit kleinere elementen opgebouwd. Zo bestaat de aleph uit het teken van de zesde letter, de wav, wat staat voor de mens. En twee keer het teken van de achtste letter, de jad, wat staat voor een hand. Een eerste, een leider is een mens, die op handen wordt gedragen.

Onze letters worden op een lijn geschreven. Zo leren we dat op de basisschool. Maar de Hebreeuwse letters hangen aan het lijntje. Als het ware aan de hemel.

In het Hebreeuws schrijf je van rechts naar links. Van boven naar beneden, net als wij dat doen. Maar de bladzijden sla je naar rechts om. De voorkant van een boek zou bij ons de achterkant zijn.

Het Hebreeuwse alfabet

Voor het Hebreeuwse schrift zijn 22 letters ontwikkeld. Iedere letter heeft een naam. Die naam heeft ook een betekenis. Huis, hand, vis, kameel, stok, mens, etc. Het beeld van de letter is een abstracte vorm van waar de letter voor staat.

Er is ook een volgorde van de letters bedacht. De eeste letter noemt men de aleph. Dat woord betekent eerste, hoofd, maar ook een rund noemt men een aleph. De tweede letter noemt men de beth. Beth is het woord voor huis. Het woord duidt ook op bescherming. Immers in je eigen huis ben je veilig.

Men heeft alleen letters voor medeklinkers bedacht. Dat maakt de woorden natuurlijk wel korter, maar natuurlijk ook wel lastiger om te lezen. Daarom zijn er tekentjes bedacht waardoor je ziet aan het tekentje wel klinker moet worden uitgesproken. Dit is alleen voor beginnende lezers. Als een kind in Israël zonder tekentjes kan lezen dan zijn ouders en het kind zelf trots. Net zoals bij ons de kinderen alle AVI niveaus hebben gehaald.

Hoe zou men de reeks van letters noemen? Juist, wat u al dacht: het alfabeth.

Bij de Hebreeuwse taal zit er ook een gedachte achter de volgorde van de letters. Je ontwikkeling als mens is er in te lezen. En de zevende letter is de ‘zain’. De letter van de rust. Vergelijkbaar met de sabbat. De zevende dag zul je rusten.

Het Nederlandse alfabet is daarbij vergeleken nogal simpel. Er zit bij ons alfabeth geen bepaalde gedachte over hoe de letters er uit zien. De letters hebben ook geen betekenis. De volgorde van de letters in ons alfabet lijkt ook willekeurig. Behalve dat die wel voor een deel overeenkomt met de Hebreeuwse volgorde. Alleen de zevende letter, de zet of de zain staat niet op de zevende plek, maar is helemaal achteraan gekomen.

Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 letters, allemaal wat wij medeklinkers noemen. Daar horen  trouwens ook een paar keelklanken bij. Zoals die in het begin al, de aleph, dat is een klank zoals het streepje van ons bij een woord als be-amen.

Als geheugensteuntje voor buitenlanders en kleine kinderen zet men puntjes en kleine streepjes onder of boven de letters om aan te duiden welke klinkers moeten worden gebruikt.

Iedere letter in het Hebreeuws heeft ook een getalwaarde. De eerst letter heeft de waarde van 1 (of duizend), de tweede letter heeft de waarde van 2. Enzovoorsts. De tiende letter heeft de getalwaarde van tien, maar de elfde letter de getalwaarde van twintig. Etc. De twintigste letter heeft getalwaarde van honderd. De 21ste van 200 en de 22ste van 400. Zo kan men wel veel getallen maken. Wij kennen uit de Bijbel het getal 666. Als enige getal dat zo expliciet is genoemd.

In onze taal past men zo nu en dan de spelling aan. Lastig. Maar voor de Hebreeuwse taal zal de spelling grosso modo altijd hetzelfde blijven.

De Hebreeuwse woorden

De Hebreeuwse woorden hebben in principe drie letters. Drie wat wij zouden noemen medeklinkers. Alleen lijken sommige medeklinkers voor ons op klinkers.

Woorden van meer dan drie letters komen wel voor, maar zijn dan wel origineel afgeleid van een woord van drie letters.

Als woorden zijn vervoegd, zoals werkwoorden en zelfstandig naamwoorden, dan hebben ze wel meer dan drie letters.

Werkwoorden

De basis van de Hebreeuwse taal zijn de werkwoorden. Uit een werkwoord zijn soms één of meer zelfstandig naamwoorden ontstaan.

In het Hebreeuws zit in de vervoeging van het werkwoord ook het persoonlijk voornaamwoord. Dat kan in het Nederlands alleen het geval zijn bij de gebiedende wijs.

De werkwoorden kennen veel meer vervoegingen in het Hebreeuws, dan in het Nederlands. In de vervoegingen zit veel meer de betekenis.

Hieronder het voorbeeld van het werkwoord gaan. Het Hebreeuws maakt het onderscheid of het gaat over mannen of vrouwen. Bij een gemengde groep wordt de mannelijke vorm gebruikt.

Als het om mannen gaatAls het om vrouwen gaat
holechik, jij, zij, het gaatholechetik, jij, zij, het gaat
holchimwij, jullie, zij gaanholchotwij, jullie, zij gaan
halachtiik gingidemik ging
halachnuwij gingenidemwij gingen
halachtajij ginghalachtjij ging
halachtemjullie gingenhalachtenjullie gingen
halachhij, het ginghalchazij, het ging
halchuzij gingenidemzij gingen
elechik zal gaanidemik zal gaan
nelechwij zullen gaanidemwij zullen gaan
telechjij zal gaantelchijij zal gaan
telchujullie zullen gaantelachnajullie zullen gaan
yelechhij, het zal gaantelechzij, het zal gaan
yelchuzij zullen gaantelechnazij zullen gaan
lech!ga!lechi!ga!
lechu!ga! (meervoud)lechna!ga! (meervoud)

Bron voor deze tabel was https://www.pealim.com/dict/7-lalechet/

In het Hebreeuws doet men nog meer met werkwoorden. Zo is er een werkwoordsvorm waarmee men het werkwoord uitbundiger of sterker kan maken. Als je in het Nederlands lopen sterker wil maken moet je een ander woord gebruiken zoals rennen. Roepen kun je sterker maken door het woord schreeuwen te gebruiken. In het Hebreeuws dus met een speciale vervoeging van hetzelfde werkwoord.

Persoonlijk voornaamwoorden.

Gezien het feit dat de persoonlijk voornaamwoorden in het Hebreeuws onderdeel zijn van het werkwoord maakt de taal wel ingewikkelder maar ook korter en directer.

Het Hebreeuws kent wel de persoonlijk voornaamwoorden, maar die worden dan zelfstandig gebruikt.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1אֲנִי
‘ănî
1ste persoon
enkelvoud
H589Ik
Komt 13 keer voor in 13 verzen
KJV: I, me, which, for I, mine.
16 keer komt ook nog de Arameese vorm voor H576
2אַתָּה ‘atâ2de persoon
enkelvoud
meervouw
mannelijk
vrouwelijk
H859jij/jullie
Komt 11 keer voor in 11 verzen.
KJV: thou, you, ye.
15 keer komen de Arameese vormen voor H607 en H608
KJV: thou (13x), thee (1x).
KJV: ye (1x)
3הוּא hû’3de persoon
enkelvoud
H1931Hij, zij, het
Komt 38 keer voor in 36 verzen
KJV: that, him, same, this, he, which, who, such, wherein.
7 keer komt de Arameese vorm voor H1932
4אֲנַחְנוּ ‘ănaḥnû1ste
persoon
meervouw
H587Wij
Komt zes keer voor in zes verzen
KJV: we:—ourselves, us, we.
5 keer komt de Arameese vorm voor H586.

<Nog toevoegen persoonlijk voornaamwoord als ander zinsdeel, zoals mij/me, jou, je, u etc. . Nog toevoegen bezittelijk voornaamqoorden zoals mijn, jouw, zijn etc. >

Zelfstandig naamwoorden

De zelfstandig naamwoorden in het Nederlands worden ook vervoegd. Als een woord een meervoud moet aanduiden dan wordt een ‘en’ of een ‘s’ toegevoegd. En wij hebben verkleinwoorden, waardoor ‘tje’ of ‘pje’ worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld raam, ramen en raampje en Bijbel, Bijbels en Bijbeltje.

In het Hebreeuws stoppen ze naast meervouden ook voorzetsel en bezittelijk voornaamwoorden in de vervoeging van het zelfstandig naamwoord. Dat wordt gedaan door een letter voor of achter het woord te zetten.

Met lidwoord en voegwoord

lettervoor of achter
het woord
wat het doet, gevolgvoorbeeld
voorlidwoord
wavvoorvoegwoord en

Met meervouden

lettervoor of achter
het woord
wat het doet, gevolgvoorbeeld
memachtermeervoud mannelijk
tavachtermeervoud vrouwelijk
\

Met voorzetsel

lettervoor of achter
het woord
wat het doet, gevolgvoorbeeld
bethvoorin, met of doorbe-reshit
in het begin
kaphvoorzoals
lamedvooraan, tot
memvoorvanaf

Met bezittelijk voornaamwoord

lettervoor of achter
het woord
wat het doet, gevolgvoorbeeld
alephvoorik
kaphachteru, uw
tawvoorgij, zij
tawachterjij, jullie
jodvoorhij
nunvoorwij
jodachtermij
wavachterhem, zijn
achterhaar

(Meestal) niet vertaalde tekens

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
אֵת ‘ēṯ“particle”
fragment, deeltje, item
H853?
Komt 22 keer voor in 18 verzen
KJV: not translated.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.