Voorgeschiedenis

Iets over de voorgeschiedenis. Voor wie dat willen weten.

In 2009 kon ik stoppen met werken. Ik had het verlangen om aan de studie te gaan. Over genezing en bevrijding. Ik was daar toen al zo’n tien jaar in mijn vrije tijd bezig om daar mensen mee te helpen.

Ik ontdekte al snel dat boeken over dit onderwerp, hoe interessant en nuttig ook, toch tekort kwamen. Soms ook elkaar tegenspraken. Bij boeken kreeg ik wel eens de indruk. Je hebt een mening en dan zoek je er wat teksten bij.

Met de Bijbels, die ik raadpleegde, beter gezegd de vertalingen van de Bijbel liep het ook niet lekker. Zo is het als je op een woord zoekt in een vertaling dan komt dat in de ene vertaling dertig keer voor. In een andere twintig. En in weer een andere tien of helemaal niet.

Als je echt wil weten wat in de basistaal van de Bijbel staat moet je naar de Hebreeuwse en Griekse teksten kijken. Daar ben ik toen maar aan begonnen. Mijn ambitie bij ieder onderwerp is om alle teksten waar de woorden in voorkomen te raadplegen. Bij sommige onderwerpen zoals God de Vader en Jezus de Zoon was dat niet te doen, maar bij de meeste onderwerpen is dat gelukt of zal dat lukken.

Sinds 2006 leid ik, samen met mijn vrouw, de Healing Rooms in Gouda. Iedere week kwam er wel weer een ander probleem naar voren waar onderwijs voor nodig was. De ene hulpvrager had een gebrek aan geloof. Maar ja, wat is geloof eigenlijk. De andere had een probleem met zijn relatie met God de Vader. Maar ja, hoe is de Vader eigenlijk.

En wijzelf moesten natuurlijk de gaven van de Geest gebruiken, anders stelt onze hulp weinig voor. Maar ja, hoe werkt dat met die verschillende gaven eigenlijk? Na een jaar of vijf had ik al 88 onderwerpen behandeld.

Daarna krijg je dan een proces van samenvoegen, indikken en uitbreiden. Tot nu een 110 onderwerpen. Ze zijn vrijwel allemaal vanuit de praktijk geboren en ook aan de praktijk getoetst. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze ideaal zijn. Zeker niet. Ik zie uit naar verbeteringen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.