Hoe kom je Bij een Nieuwe gemeente

Als je een nieuwe mens aan het worden bent, is het goed om niet alleen te blijven. Dat hoeft ook niet want er zijn andere nieuwe mensen, waarmee je samen een nieuwe gemeente kunt worden.

Wat staat er in de Bijbel over de nieuwe gemeente? De Bijbel belicht verschillende kanten. Zo gaat het over de ekklesia, dat is een groep mensen, die bij elkaar komt. Verder gaat het ook over het bijeenbrengen of de bijeenkomst in een gebouw. Dat zijn de woorden synago of synagoge. Dat laatste is natuurlijk een bekend woord, dat we kennen van de Joodse synagoge.

Wat ook interessant is, is de typering van de leden van de nieuwe gemeente. Daar gebruikt de Bijbel diverse woorden voor.

Wat staat er in de Bijbel over de Ekklesia

Een basispunt is dat Jezus de Heer van de kerk is. Dat Hij de gemeenten bouwt. Het is belangrijk dat je regelmatig de Heer ziet bouwen in de gemeente. Het is belangrijk dat jijzelf of iemand waar je zorg voor hebt, hoort bij zo´n gemeente al is het maar een gemeente bestaande uit één ander iemand. Lees de teksten uit de studie deel 2 waar het gaat om Gods zegen voor de ekklesia.

Wat staat er in de Bijbel over het bijeenbrengen en de bijeenkomst?

Het tweede basispunt is dat de Heer mensen bijeenbrengt rond Hemzelf. Dat betekent dat het goed is om mensen uit te nodigen, die bij God of Jezus hulp zoeken. Dit is een belangrijke les, die te lezen is in deel 3 van de studie over samenkomen.

Wat staat er in de Bijbel over de typering van de leden van de nieuwe gemeente?

kkjkjj

Verschillen tussen de nieuwe gemeente en de huidige kerken

Hoewel kerken ook op de nieuwe gemeente kunnen lijken, zullen de meest kerken nogal afwijken. Die verschillen leveren problemen op.

Een klassieker is de mens, die van de hemel een profetische bediening gekregen heeft. Zo iemand heeft het in kerken en gemeenten bijna altijd moeilijk. Mensen met een pionier bediening hebben het dikwijls ook moeilijk.

Dan zijn er mensen, die problemen hebben gekregen in de kerk omdat ze zich volwassen hebben laten dopen, zijn gaan spreken in tongen, of voor mensen gingen bidden voor genezing.

Het kan ook zijn dat ze over een leerpunt van de kerk anders zijn gaan denken. In sommige kerken moet je heel precies de officiële leerstellingen aanhangen.

Ook zijn er mensen met een soort van onvolkomenheid, die in hun kerk of gemeente als bezwaarlijk wordt gezien. Denk bijvoorbeeld aan homoseksualiteit. Andere onvolkomen worden geaccepteerd maar deze niet. Een soort van winkelen in de geboden van God en kiezen wat de kerkleiding hebt best uitkomt.

Dan zijn er mensen, die in de kerk openbare schuldbelijdenis moesten doen vanwege het feit dat de vrouw zwanger was voordat ze trouwden of ze moesten schuldbelijdenis doen omdat ze gingen scheiden. Deze mensen kunnen zwaar gebukt gaan onder schuldgevoelens en schaamte.

Er zijn ook mensen, die geen tweede kans kregen nadat ze onverstandig bezig zijn geweest. Soms was het al lang geleden.

Veel van deze problemen ontstaan doordat de kerk de leiding van Jezus onvoldoende wil of kan zien. Gebrek aan kennis van de Bijbel is ook een grote oorzaak. De mensen zelf kunnen zich natuurlijk ook onhandig of onverstandig hebben bedragen.

In ieder geval kunnen we onszelf of anderen helpen door te leren om te gaan met boosheid, te vergeven, los te laten, leren te weten wie je bent, leren vrij komen van schaamte en schuldgevoelens. Het zijn allemaal onderwerpen, die verderop op deze site nog aan de orde komen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.