#5 JEZUS/JÈSHoeA

De man, die bij ons bekend is als Jezus, was in zijn tijd met een andere naam bekend namelijk Jèshoea.

Zijn naam betekent: God is je redding of je redding is van God. Het woord redding geeft aan dat je van de narigheid in het goede leven komt. Dat het je goed gaat. Zoals de naam van deze site is.

Jèshoea was de boodschapper van God, ook de zoon van God. Hij liet zien wie God is en wat God met ons voor heeft.

Wat Jèshoea praktisch voor ons betekende is bijvoorbeeld: goede raad voor een mooi leven. Als je ziek bent: genezing. Als je gebonden bent: vrijheid. Als je gebrek ergens aan hebt: wat je nodig hebt.

Hij, Jèshoea, noemde zichzelf de zoon van de mensen. Als vertegenwoordiger van ons heeft hij bij God gedaan gekregen, dat wat God had beloofd, dat een deel van God in ons zou kunnen wonen, dat Hij dat ook ging geven.

Het kostte Jezus zijn leven, maar vijftig dagen daarna viel ineens bij de mensen, die ernaar uitkeken, de Geest van God op de mensen.

Dit herdenken de christenen op Goede Vrijdag en Pinksteren. Het was trouwens heel merkwaardig dat Jezus na zijn dood nog door veel mensen is gezien. De eerste keer op Pasen.

Op die manier, met een deel van God in ons, kunnen we in principe net als Jezus bijzondere dingen doen.

Dat deel van God in ons is de Geest, die afkomstig is van zowel God als Jezus. Via die Geest is er contact met Jezus mogelijk.

Wil jij ook in contact met Jezus komen?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.