Perspectief

De pagina’s in dit deel van de site gaan over het grote perspectief voor de mensheid. Ze geven ons zicht op het LEVEN, met hoofdletters dus.

Het begint met drie onderwerpen over wat de mooie plannen zijn voor de mensheid:
– dat we nieuwe mensen kunnen worden,
– dat we nieuwe gemeenschappen kunnen vormen,
– dat er een nieuwe samenleving mogelijk is.

Daarna zijn er drie onderwerpen over de verschillende kanten van God:
– over God de Vader, de schepper van hemel en aarde,
– over Jezus zoals we hem ook kennen van de tijd dat hij hier op aarde leefde,
– over de Geest van God.

En dan nog drie onderwerpen over wat van God uitgaat:
– wat God tegen de mensheid gesproken heeft in het verleden,
– wat Gods bedoelingen zijn en wat zijn waarden zijn,
– en wat er kan gebeuren als de hemel de aarde raakt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.