Perspectief

De pagina’s onder deze kop gaan over het grote perspectief voor de mensheid. Ze geven ons zicht op het goede en mooie LEVEN.

Het begint met drie onderwerpen over plannen voor de mensheid:
– dat we nieuwe mensen kunnen worden met een mooi perspectief
– dat we nieuwe warme gemeenschappen kunnen vormen,
– dat er een nieuwe mooie samenleving mogelijk is.

Daarna zijn er drie onderwerpen over God:
– over God de Vader, de schepper van hemel en aarde,
– over Jezus zoals we hem ook kennen van de tijd dat hij hier op aarde leefde,
– over de Geest van God.

En dan nog drie onderwerpen over fundamenten voor ons leven:
– wat God tegen ons gesproken heeft in het verleden,
– wat Gods bedoelingen zijn voor de toekomst,
– en wat er kan gebeuren als de hemel de aarde raakt om ons als westerse mensen een beetje bekend te maken met de geestelijke wereld.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.